Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CUBOTECH S.R.L. cu o valoare ofertată de 9.000,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DANCOTAV CONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.000,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175. Serviciile solicitate prestatorului constau în: - Elaborarea şi semnarea electronică a documentatiei şi procedurii de atribuire; - Intocmire si asistenta in utilizarea DUAE; - Publicarea procedurii in SEAP, inclusiv, daca este cazul, propuneri pentru modificarea anumitor cerinte solicitate de ANAP in urma evaluarii documentatiei, precum si elaborarea propunerii pentru raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari formulate de ofertanti; - Asistenta la elaborarea corespondentei cu institutiile abilitate in domeniu; - Asigurarea unui expert cooptat, pus la dispozitia autoritatii contractante pe durata procedurii; - Elaborarea de catre expertul cooptat a rapoartelor de specialitate; - Asistenta la redactarea proceselor verbale de evaluare; - Asistenta la elaborarea raportului de atribuire, sau de anulare a procedurii; - Asistenta la elaborarea comunicarilor privind atribuirea…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6. Blocurile de locuinţe pentru care se solicită întocmirea Certificatelor de performanţă energetică sunt aferente loturilor: Bloc 6A str. Aurel Vlaicu – LOT1; Bloc 670 Aleea Ostrovului,nr.10 – LOT3; Bloc 672 Aleea Ostrovului nr.8 – LOT3; Bloc 674 Aleea Ostrovului nr.6 – LOT3. În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 05.04.2021, ora 16:00 Oferta va conține prețul fără TVA. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul oraşului Călimăneşti. Serviciile solicitate constau în elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, conform prevederilor art.9, alin.(20) din Legea nr.121/2014 şi va fi structurat astfel: Prezentarea situației actuale a consumatorilor energetici din localitate Date tehnice cu privire la iluminatul public și stradal Date tehnice despre sectorul rezidențial și cel al agenților economici Date tehnice despre clădiri aparținând administrației locale Date tehnice cu privire la sectorul transporturi Date referitoare la potențialul de producere și utilizare eficientă a energiilor regenerabile la nivelul localității Actualizarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice Determinarea unui nivel de referință pentru evaluarea eficienței energetice Formularea obiectivelor propuse la nivelul localității, referitoare la lucrările de eficiență energetică propuse Identificarea proiectelor prioritare de eficiență energetică, la nivelul localității Identificarea surselor de finanțare disponibile pentru implementarea acestor proiecte; 3.Identificarea tuturor surselor…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VALORIS S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.500,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată SC ROMIGAP SERVICII SRL cu o valoare ofertată de 25.000,00 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanța în managementul investiției pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L. cu o valoare ofertată de 28.200,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Servicii solicitate constau în realizarea studiului de fezabilitate prin care va fi creată o infrastructură de telecomunicaţii constând în canalizaţii subterane care să constituie suport pentru reţeaua de cabluri de fibră optică (internet/televiziune/telefonie), de-a lungul străzii Calea lui Traian, de la intersectia cu DN7 CC până la Parcul Căciulata din zona Căciulata, din dreptul Complexului hotelier Cozia până în dreptul restaurantului Casa Românească (la ieșire din zona Cozia) şi în zona pieţei Călimăneşti, cu respectarea HOTĂRÂRII nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail:…

Pagina 1 din 10