Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de întocmire a planului propriu de securitate și sănătate, registrul de coordonare, declarația prealabilă pentru șantierele temporare sau mobile urmare a semnării contractelor de lucrări în care UAT oraș Călimănești are calitatea de beneficiar. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. PROTOTAL S.R.L. cu o valoare ofertată de 2.500,00 lei fără TVA/lună.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de proiectare şi asistenţă tehnică aferente investiţiei ,,CONSTRUIRE PIAŢĂ, COMERCIALIZARE PEŞTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CARMEN DRAGUTESCU S.R.L. cu o valoare ofertată de 30.900,00 lei fără TVA.
Primăria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică aferente investiţiei ,,CONSTRUIRE PIAŢĂ, COMERCIALIZARE PEŞTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175. Serviciile solicitate prestatorului constau în: - realizare proiect tehnic; - realizare detalii de executie; - întocmre documentaţii necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism; - asigurare asistenţă de specialitate pe perioada de execuţie a lucrărilor; - participare la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie. În cazul în care sunteţi interesaţi vă rugăm să depuneți la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 23.04.2021, ora 16:00 .Oferta detaliată va conține prețul în lei fără TVA şi termenul de prestare a serviciilor. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul oraşului Călimăneşti. Serviciile solicitate constau în elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, conform prevederilor art.9, alin.(20) din Legea nr.121/2014 şi va fi structurat astfel: Prezentarea situației actuale a consumatorilor energetici din localitate Date tehnice cu privire la iluminatul public și stradal Date tehnice despre sectorul rezidențial și cel al agenților economici Date tehnice despre clădiri aparținând administrației locale Date tehnice cu privire la sectorul transporturi Date referitoare la potențialul de producere și utilizare eficientă a energiilor regenerabile la nivelul localității Actualizarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice Determinarea unui nivel de referință pentru evaluarea eficienței energetice Formularea obiectivelor propuse la nivelul localității, referitoare la lucrările de eficiență energetică propuse Identificarea proiectelor prioritare de eficiență energetică, la nivelul localității Identificarea surselor de finanțare disponibile pentru implementarea acestor proiecte; 3.Identificarea tuturor surselor…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de elaborare studiu istoric pentru obiectivul de investitie ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI - Lotul nr. 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL CALIMANESTI si Lotul nr. 3 – CASA DE CULTURĂ FLORIN ZAMFIRESCU”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CARDUM 7 S.R.L. cu o valoare ofertată de 5.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 3 – BLOC 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6, BLOC 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8, BLOC 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10, pentru cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It. Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţa A este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 3.100,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele C şi E este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 16.700,00 lei, fără TVA pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 1.350,00 lei, fără TVA pentru cerinţele Is şi It este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de întocmire a planului propriu de securitate și sănătate, registrul de coordonare, declarația prealabilă pentru șantierele temporare sau mobile urmare a semnării contractelor de lucrări în care UAT oraș Călimănești are calitatea de beneficiar. Serviciile solicitate trebuie să respecte cerințele H.G. nr.300/2006, actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. Având în vedere că până la finalul anului în curs este posibil să demareze noi şantiere ca urmare a semnării contractelor aferente cererilor de finanţare depuse de instituţia noastră, solicităm ofertarea serviciilor pentru un număr cuprins între 1 până la 10 șantiere active, sub formă de abonament lunar În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta financiară pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate până la data de 23.04.2021, ora 15:00. Oferta…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare studiu istoric pentru obiectivul de investitie ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI - Lotul nr. 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL CALIMANESTI si Lotul nr. 3 – CASA DE CULTURĂ FLORIN ZAMFIRESCU”. Servicii solicitate constau în realizarea a două studii istorice pentru clăridi socio-culturale în vederea obţinerii avizului de la Ministerul Culturii. În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 20.04.2021, ora 16:00. Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor. Termen de depunere: 20.04.2021, ora 16:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 3 – BLOC 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6, BLOC 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8, BLOC 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10 - Călimăneşti la cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It. Serviciile solicitate sunt pentru trei clădiri de locuințe (blocuri) cu suprafețele desfășurate și regimurile de înălțime următoare: Nr. crt. Bloc Suprafață desfășurată -mp- Regim de înălțime 1. Bloc 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10 4467 S+P+7E 2. Bloc 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8 1835 P+4E 3. Bloc 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6 2012 P+4E Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate. Ofertele vor fi depuse…

Pagina 1 din 11