Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii geologice din Program de lucrări de explorare anul I contractual, perimetrul Călimăneşti Sud. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DAF HIDROCONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 120.000,00 lei fără TVA
Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 5 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională Locul de prestare a serviciilor: locație pusă la dispoziție de beneficiar Valoare estimata fără TVA: 1.800,00 lei/cursant Tipul de contract: Contract de servicii Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%) Termenul limită de primire a ofertelor: 27.01.2021, ora 10:00 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 25.01.2021, ora 15:00 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 26.01.2021, ora…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor geologice din Program de lucrări de explorare anul I contractual, perimetrul Călimăneşti Sud. Unitatea Administrativ Teritoriala oraş Călimăneşti este administratorul licenţei de explorare nr. 22795/2020 pentru apă geotermală şi apă minerală terapeutică, în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, aprobată prin Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr. 224/29.06.2020. Conform programului lucrărilor de explorare apă geotermală şi apă minerală terapeutică în perimetrul Călimăneşti Sud, jud. Vâlcea, anul I contractual, aprobat de Presedintele A.N.R.M., sunt prevazute a se executa următoarele categorii de servicii: - Proiect executie foraje, lucrari de pregatire executie foraje - Cartare geologica de detaliu scara 1 : 10.000 - Cartare hidrogeologica de detaliu scara 1 : 10.000 - Elaborare documentatii etapa (rapoarte semestriale si anuale, programe lucrari) Serviciile solicitate sunt prevăzute a se executa pană da data de 07.07.2021 În cazul in care sunteti interesati va rugam să încarcaţi în catalogul electronic SICAP…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este Mihăescu Toma Persoană Fizică Autorizată cu o valoare ofertată de 90,00 lei fără TVA/oră, (o medie de 72 de ore/ lună repartizate inegal, în funcție de necesitățile benefeciarului, fără a depăși limita cantitativă de 900 ore/an 2021, valoare totală 81.000 lei fără TVA).
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Servicii solicitate constau în oferirea de consultanță privind: domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; domeniul relaţiilor publice de colaborare între autorităţile publice locale/furnizorii de servicii şi cetăţeni, domeniul public şi privat ale oraşului domeniul îmbunatăţirii relaţiei intre administraţia locală şi cetăţeni, eficientizarea activităţii primăriei; domeniul relaţiei între autorităţile locale şi societăţile comerciale/asociaţiile al căror acţionar/asociat este oraşul În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 11.01.2021, ora 13:00. Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor. Termen de depunere: 11.01.2021, ora 13:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 1 – bl. 6A, str. Aurel Vlaicu nr. 8 pentru cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It. Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţa A este P.F.A. BUDARESCU ALEXANDRU cu o valoare ofertată de 4.500,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele C şi E este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 7.700,00 lei, fără TVA pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 450,00 lei, fără TVA 4. pentru cerinţele Is şi It este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 1.000,00 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect achiziţia LOT 5 - Pachet materiale birotică pentru Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC DUPLEX SRL cu o valoare ofertată de 942,84 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 1 – bl. 6A, str. Aurel Vlaicu nr. 8 la cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It. Serviciile solicitate sunt pentru o clădire de locuințe (bloc) cu o suprafață desfășurată de 3.710,00 mp și un regim de înălțime de S + P 4E Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângî oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate. Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei. Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 24.11.2020, ora 15:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 5 - Pachet materiale birotică pentru Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. Se doreste achizitionarea urmatoarelor produse: Hartie copiator A3 - 5 top Dosar plastic cu şină şi perforaţii grosime coperta fata: 180 microni, grosime coperta spate: 220 microni 50buc/set - 30 set Suport arhivare plastic - 10 buc. Capse 24/6 - 5 cutii Banda adeziva transparenta 19mm x 33m - 10 buc. Banda adeziva transparenta 48mm x 60m - 5 buc. Agrafe birou 28 mm - 5 cutii Evidenţiator culoare galben, verde, portocaliu - 9 buc. (3 buc./culoare) Set Marker 4 culori - 3 set Decapsator - 1 buc. Fluid corector - 3 sticlute In cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneţi oferta dumneavoastra de pret pentru furnizarea materialelor mai sus mentionate la registratura…

Pagina 3 din 10