Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de realizare studii geotehnice pentru în vederea depunerii unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale” Serviciile solicitate constau în: Cercetarea amplasamentului prin foraje cu prelevare de probe de pământ tulburate/netulburate, Activitate de laborator geotehnic grad II conform NP074/2014, pe probele prelevate din foraje, Analize specifice în funcţic de probe, Elaborarea studiului geotehnic In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 18.11.2019, ora 12:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate. Oferta va contine prețul fără TVA. Termen de depunere: 18.11.2019, ora 12:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de consultanţă pentru accesarea de fonduri europene in cadrul Axa Prioritara 6 - Promovarea energiei curate si eficienţei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Cre,terea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie, obiectiv de investiţii – „Creşterea producţiei de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităţilor de producţie şi a retelelor de transport” Serviciile solicitate constau în: sa informeze BENEFICIARUL despre conditiile de finantare impuse de autoritatea contractanta, despre etapele depunerii proiectului si sa-i furnizeze orice alte informatii necesar a fi cunoscute de catre acesta; sa intocmeasca cererea de finantare (pe baza informatiilor puse la dispozitie de beneficiar) in vederea obtinerii ajutorului financiar nerambursabil; sa intocmeasca dosarul de finantare pana la momentul depunerii acesteia (inclusiv aspecte metodologice, comunicare cu autoritatea de implementare, transmitere cereri specifice de date,…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de srvicii de audit financiar pentru proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL CALIMANESTI, JUDETUL VALCEA, cod SMIS 125420” Serviciile solicitate constau in Pe parcursul duratei de implementare a proiectului, auditorul va elabora trimestrial rapoarte de audit financiar aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. Rapoartele de audit confirmă verificarea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare și: sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011); sunt efectuate şi plătite de beneficiar, cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect realizarea documentaţiei afeenentă Studiului de fezabilitate, documentatiei de obtinere a Certificatului de Urbanism, documentatiei necesare obţinerii de avize si acorduri pentru obiectivul de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale” proiect finanţat din POPAM 2014-2020, Măsura III.2. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC ARHINET PLUS SRL cu o valoare ofertată de 14.491,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanță în pregătirea și depunerea unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 18.800,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanță în pregătirea și depunerea unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 18.800,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de publicitate şi informare pentru proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, cod SMIS 125420”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC NARTZ SRL cu o valoare ofertată de 7.400,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Grădiniței cu program prelungit Călimănești”, judeţul Vâlcea” aferent contractului de finanțare nr. 3925/04.03.2019, cod SMIS 125274 și managementul investiției. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 20.250,00 lei fara TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche -Călimănești”, judeţul Vâlcea,aferent contractului de finanțare nr. 3926/12.03.2019, cod SMIS 124995 și managementul investiției. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 29.000,00 lei fara TVA.

Pagina 7 din 10