Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect lucrări de amenajare a terenului necesare investitiei:„Construire bază sportivă TIP1 str. Calea lui Traian, nr. 7, localitatea Seaca, oraş Călimănesti, judetul Valcea”

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. AUDIOCOP STUDIO S.R.L. cu o valoare ofertată de 162.790,08 lei fără TVA