Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță privind managementul de proiect pe perioada de implementare si monitorizare a investitiei finanțat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 prin FLAG Vâlcea Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu  - „Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească Călimănești” cod SMIS 156042.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 20.000,00 lei fără TVA.