Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este Mihăescu Toma Persoană Fizică Autorizată cu o valoare ofertată de 110,00 lei fără TVA/oră, (o medie de 60 de ore/ lună repartizate inegal, în funcție de necesitățile benefeciarului, fără a depăși limita cantitativă de 720 ore/an 2023, valoare totală 79.200 lei fără TVA).