Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de întocmire a planului propriu de securitate și sănătate, registrul de coordonare, declarația prealabilă pentru șantierele temporare sau mobile urmare a semnării contractelor de lucrări în care UAT oraș Călimănești are calitatea de beneficiar.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. PROTOTAL S.R.L. cu o valoare ofertată de 2.500,00 lei fără TVA/lună.