Comunicate de Presa

Comunicate de Presa (106)

ANUNŢ PUBLIC

privind consultarea populaţiei prin completarea unul chestionar, parte a procesului de realizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Oraşului Căllmlineştl pentru perioada 2021-2027

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Călimăneşti, cu sediul în Călimăneşti, calea lui Traian nr. 380, anunţă publicul interesat că în continuarea procesului de realizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a oraşului Călimăneşti pentru perioada 2021-2027, început în luna mai a acestui an este pus la dispoziţia populaţiei un chestionar privind nevoile şi priorităţile de dezvoltare ale oraşului.

Pagina cu chestionarul se găseşte aici. în cazul în care nu aveţi acces la informaţie, puteţi încărca link-ul următor direct în browser:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Oj-UMm6wtF3mlOxfH2yfW1YfEGgDcpU8E9I3_laTfjlJWw/viewform

Completarea chestionarului este un proces care nu durează mai mult de 15 minute şi acesta este strict confidenţial, nu necesită fumizarea de informaţii personale.

HOTĂRÂRE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 -31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ART. 2 - Consecinţă a modificărilor produse, anexele la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazu] obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OU G 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul oraşului Călimăneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Oraşului Călimăneşti ; -Direcţiei Economice; -Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea


Pagina 1 din 8