Comunicate de Presa

Comunicate de Presa (116)

Primaria orasului Calimanesti, in calitate de beneficiar anunta desfasurarea conferintei de inchidere a proiectului "SISTEM Calimanesti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti", POCU/138/4/1/114614. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, in cadrul Axei Prioritare 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

Evenimentul va avea loc vineri de 03.06.2022, incepand cu orele 12:00, in Sala de sedinte situata in incinta Primariei orasului Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.380.

Proiectul a fost implementat de Primaria orasului Calimanesti in parteneriat cu Scoala Gimanziala “Serban Voda Cantacuzino” si Asociatia Scientia Nemus si a avut ca obiectiv general combaterea saraciei si a excluziunii sociale in orașul Călimănești, judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 660 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au constat in: activitati pentru sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, activitati pentru sprijinirea accesului si/sau mentinerea pe piata muncii, activitati de sustinere a antreprenoriatului si a ocuparii pe cont-propriu in cadrul comunitatii, furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale, activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit, combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului, precum si informare si publicitate.

Grupul tinta vizat de proiectul "SISTEM Calimanesti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti" este constituit din:

  • 356 beneficiari servicii educationale - prescolari, elevi aflati in risc de abandon scolar, persoane care au abandonat invatamantul obligatoriu;
  • 260 beneficiarii servicii pentru accesul si mentinerea pe piata muncii - persoane neocupate profesional sau care lucreaza in gospodaria proprie in activitati agricole de subzistenta;
  • 100 beneficiari servicii pentru sustinerea antreprenoriatului - persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc sa demareze o activitate economica independenta.

Perioada de implementare este februarie 2018 – iunie 2022.

Valoarea eligibila totala a proiectului este de 13.744.001,31 RON.

 

Detalii suplimentare se pot obtine de la:

Primaria Orasului Calimanesti

Str. Calea lui Traian, nr. 380

Tel.: 0250/750080 / Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Persoana de contact: Florinel Constantinescu

Titlul proiectului:CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

Numele beneficiarului: ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI

Obiectivele proiectului: Investiția propusă se încadrează în obiectivul tematic urmărit în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 3 și anume tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Acțiunile ce se vor întreprinde urmăresc îndeaproape obiectivul specific al Priorității de investiții 3.1. C Iluminat public, respectiv creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Scopul acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al Orașului Călimănești.

Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului sunt:

  • Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea aparatelor de iluminat și completare cu aparate de iluminat cu tehnologie LED care să asigure clasa de iluminat corespunzătoare străzilor pe care le deservesc.
  • Extinderea, refacerea unui tronson și modernizarea sistemului de iluminat public.
  • Echiparea trecerilor de pietoni și a curților interioare ale blocurilor de locuințe cu sistem de iluminat cu alimentare bazată pe panouri fotovoltaice.
  • Optimizarea consumului și a controlului sistemului de iluminat prin implementarea unui sistem de telegestiune care să preia și să îmbunătățească o serie de funcțiuni ale serviciului.

Valoarea totală a proiectului: 11.471.433,70 lei

Finanțarea nerambursabilă: 11.173.307,30 lei, din care valoarea contribuției europene (FEADR) este în sumă de 9.691.133,88 lei și valoarea contribuției din bugetul naţional este în sumă de 1.482.173,42 lei.

Rezultatele proiectului: Realizarea unui sistem de iluminat public modern, la standarde europene, cu amplasarea unui număr de 1638 puncte luminoase.

Impactul proiectului: 51.37 km de rețea de drumuri publice iluminate; 1501 stâlpi de diferite tipuri, din care 238 stâlpi metalici noi pentru iluminat (tronson nou, curți interioare blocuri și trecerile de pietoni); 1638 aparate de iluminat cu surse LED de 5 tipuri; sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul curților interioare ale blocurilor; stâlpi pentru 3 treceri de pietoni echipați cu sistem de alimentare fotovoltaic. 22 puncte de aprindere; sistem de monitorizare și dispecerizare a întregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de comandă și diagnoză care permite în timp real accesul la parametrii de funcționare ai rețelei (stare instalație, stare aparat de iluminat etc.).

Data începerii şi finalizării proiectului: 04.06.2018 – 30.11.2022

Codul MySMIS: 125420


Pagina 1 din 8