Gabriela Bercea

Având în vedere contextul epidemiologie ectual privind evoluţia Gripei Aviare înalt patogene în statele membre şi în special confirmarea evoluţiei acestei boli în judeţul Braşov, se impune aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populaţiei, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice şi sălbatice, după cum urmează:

- o separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor a raţelor şi gâştelor de alte pasări domestice;

- se va evita prin toate mijloacele creşterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ţinute obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice;

- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limităndu-se la o singură persoană (proprietarul exploataţiei);

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii, prin folosirea unei încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecţia încălţămintei;

- prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice vii sau moarte, în special cele de apă şi păsările domestice şi alte păsări, în special raţele şi gâştele- Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice şi păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălţi şi orice amenajare hidrologică artificială sau naturală;

- orice suspiciune de boală sau mortalitate va fi notificată de urgenţă la DSVSA Vâlcea sau medicilor veterinari de liberă practică din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare.

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Astfel, Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, la Călimănești, în zona Cozia, joi 26 ianuarie 2023, între orele  09:00 – 17:00.

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

  • Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
  • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra în contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren în suprafață măsurată de 407,00 mp, categorie de folosință „pășune”, situat în intravilanul orașului Călimănești, localitatea Păușa, strada Neagoe Basarab nr. 103, județ Vâlcea, nr. CAD 39355, CF 39355, teren ce aparține domeniului privat al UAT Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 136 din 27.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a UAT Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2023, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2023, ora 12.00, la sediul UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren în suprafață măsurată de 369 mp, categorie de folosință „curți construcții” situat în intravilanul orașului Călimănești, localitatea Păușa, strada Neagoe Basarab nr. 103, nr. CAD 40837 CF 40837, teren ce aparţine domeniului privat al UAT Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 135 din 27.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a UAT Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2023, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2023, ora 11.00, la sediul UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren în suprafață măsurată de 368 mp, categorie de folosință „curți construcții” situat în intravilanul orașului Călimănești, localitatea Păușa, strada Neagoe Basarab nr. 103, nr. CAD 40836, CF 40836, teren ce aparţine domeniului privat al UAT Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 134 din 27.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a UAT Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2023, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2023, ora 10.00, la sediul UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..2

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren în suprafață măsurată de 170 mp, categorie de folosință “curți construcții”, situat în intravilanul orașului Călimănești, punctul ”Păușa”, județ Vâlcea, nr. CAD 39514, CF 39514, teren ce aparține domeniului privat al UAT Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 133 din 27.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a UAT Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 14.02.2023, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.02.2023, ora 13.00, la sediul UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren în suprafață măsurată de 156 mp, categorie de folosință „pășune”, situat în intravilanul orașului Călimănești localitatea Păușa, strada Neagoe Basarab nr. 119 A, județ Vâlcea, nr. CAD 39828, CF 39828, teren ce aparține domeniului privat al UAT Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 132 din 27.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a UAT Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 14.02.2023, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.02.2023, ora 12.00, la sediul UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren în suprafață măsurată de 4.051 mp, categorie de folosință „pășune” situat în intravilanul orașului Călimănești, localitatea Călimănești punctul “Păușa”, județul Vâlcea, CAD 40828, CF 40828, teren ce aparține domeniului privat al UAT Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 137 din 27.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a UAT Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 14.02.2023, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.02.2023, ora 10.00, la sediul UAT Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2023

Luni, 16 Ianuarie 2023

INVITAȚIE DEZBATERE PUBLICĂ

Primăria Orașului Călimănești vă invită vineri, 20 ianuarie 2023, ora 14.00, în sala de ședințe a instituției, la dezbaterea publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023.

Invităm cetățenii orașului Călimănești, agenții economici, mass-media locală, să participe la această întâlnire pentru a-și face cunoscute observațiile și sugestiile pe marginea proiectului de hotârâre supus dezbaterii publice.   

Vă așteptăm!

Cu deosebită considerație,       

Primar,

Dr. Florinel Constantinescu

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în Jiblea Veche și Păușa, vineri 13 ianuarie 2023, între orele 10:00 – 12:00, în vederea remedierii avariilor cauzate de căderea unui copac pe cablurile electrice.

Pagina 1 din 17