Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 1 – bl. 6A, str. Aurel Vlaicu nr. 8 pentru cerințele C și E. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 7.700,00 lei, fără TVA,

Pagina 1 din 63