Ofertă vânzare teren - Moraru Mihai (2011mp)

Scris de:  |  Luni, 15 Decembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Ofertă vânzare teren - Moraru Mihai (2444mp)

Scris de:  |  Luni, 15 Decembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014
ACTE NECESARE VÂNZĂTORULUI: - Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (tip); - Oferta de vânzare teren (tip); - Lista preemptorilor (tip); - copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; - copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei (cei la care se depune cererea) a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); - extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970",…
Anunt public privind decizia etapei de incadrare privind proiectul “Realizarea ratei de conectare de 100%” retea canalizare

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Scris de:  |  Joi, 16 Octombrie 2014  |  Publicat în Directia Economica

Organigrama Primariei Calimanesti

Scris de:  |  Luni, 13 Octombrie 2014  |  Publicat în Compartiment Resurse Umane
Organigrama orașuluiului Călimănești

Oferta vanzare teren Trica Gheorghe

Scris de:  |  Vineri, 26 Septembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Pagina 59 din 60