Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Servicii solicitate constau în realizarea studiului de fezabilitate prin care va fi creată o infrastructură de telecomunicaţii constând în canalizaţii subterane care să constituie suport pentru reţeaua de cabluri de fibră optică (internet/televiziune/telefonie), de-a lungul străzii Calea lui Traian, de la intersectia cu DN7 CC până la Parcul Căciulata din zona Căciulata, din dreptul Complexului hotelier Cozia până în dreptul restaurantului Casa Românească (la ieșire din zona Cozia) şi în zona pieţei Călimăneşti, cu respectarea HOTĂRÂRII nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail:…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de realizare documentație tehnică în vederea desfiinţării corp C2 – Piaţă Agro-Alimentară şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CARMEN DRAGUTESCU S.R.L. cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei fără TVA.

Pagina 7 din 77