Buletin de avertizare nr. 5 (Viespea neagră – la Prun)

Scris de:  |  Vineri, 02 Aprilie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175. Serviciile solicitate prestatorului constau în: - Elaborarea şi semnarea electronică a documentatiei şi procedurii de atribuire; - Intocmire si asistenta in utilizarea DUAE; - Publicarea procedurii in SEAP, inclusiv, daca este cazul, propuneri pentru modificarea anumitor cerinte solicitate de ANAP in urma evaluarii documentatiei, precum si elaborarea propunerii pentru raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari formulate de ofertanti; - Asistenta la elaborarea corespondentei cu institutiile abilitate in domeniu; - Asigurarea unui expert cooptat, pus la dispozitia autoritatii contractante pe durata procedurii; - Elaborarea de catre expertul cooptat a rapoartelor de specialitate; - Asistenta la redactarea proceselor verbale de evaluare; - Asistenta la elaborarea raportului de atribuire, sau de anulare a procedurii; - Asistenta la elaborarea comunicarilor privind atribuirea…

Certificate de urbanism emise în luna MARTIE 2021

Scris de:  |  Joi, 01 Aprilie 2021  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef
În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Alimentare cu Energie Termică Călimăneşti, organizează concurs în zilele de 26 aprilie 2021

Buletin de avertizare nr. 4

Scris de:  |  Miercuri, 31 Martie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 3 (Monilioza sâmburoaselor)

Scris de:  |  Miercuri, 31 Martie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol

Pagina 2 din 77