Proiectul bugetului local al oraşului Călimăneşti pentru anul 2023

Scris de:  |  Marți, 03 Ianuarie 2023  |  Publicat în Buget

În confornitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, aducem. la cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.primaria-calimanesti.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local, proiectul bugetului local al oraşului Călimăneşti, a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum. şi a listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru anul 2023.

Cetăţenii interesaţi pot consulta proiectul bugetului la sediul Primăriei şi pot face propuneri, sugestii sau recomandări pe marginea acestuia sau pot contesta proiectul de buget în tennen de 15 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ, respectiv până la data de 17 ianuarie 2023, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Direcţia Economică din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti, persoană de contact Chişamera Gabriela - Director Executiv.

Dezbaterea publică a bugetului local va avea loc în condiţiile art. 8 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a bugetului local pentru anul 2023 care va fi anunţată prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.primaria-calimanesti.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local

SITUAȚII FINACIARE TRIMESTRUL III 2022

Scris de:  |  Vineri, 04 Noiembrie 2022  |  Publicat în Execuția Bugetară

BUGET RECTIFICAT 2 NOIEMBRIE 2022

Scris de:  |  Vineri, 04 Noiembrie 2022  |  Publicat în Buget

BUGET RECTIFICAT 27 IULIE 2022

Scris de:  |  Vineri, 12 August 2022  |  Publicat în Buget

Pagina 1 din 9