Articole filtrate după dată: Noiembrie 2020

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 1 – bl. 6A, str. Aurel Vlaicu nr. 8 pentru cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It.

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţa A este P.F.A. BUDARESCU ALEXANDRU cu o valoare ofertată de 4.500,00 lei, fără TVA,
  2. pentru cerinţele C şi E este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 7.700,00 lei, fără TVA
  3. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 450,00 lei, fără TVA
  4. 4. pentru cerinţele Is şi It este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 1.000,00 lei, fără TVA
Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect achiziţia LOT 5 - Pachet materiale birotică pentru Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC DUPLEX SRL cu o valoare ofertată de 942,84 lei, fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 4