Articole filtrate după dată: Aprilie 2020

În prezent, orașul Călimănești dispune de o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 42 km și o rețea de energie electrică în lungime de 49,50 km.

Ținând seama de numeroasele solicitări ale cetățenilor orașului Călimănești precum și de dezvoltarea urbanistică a localității, Primăria a întocmit Proiectul “Extindere rețele gaze naturale și energie electrică în orașul Călimănești”, o investiție estimată la 6.172.667,80 lei inclusiv TVA. Implementarea acestui proiect va extinde rețeaua de gaze naturale pe o lungime de 8.063 metri și rețeaua de energie electrică pe o lungime de 5.463 metri.

Investiția de față se referă la extinderea rețelelor de gaze naturale și energie electrică, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și la rețeaua de energie electrică, în toate localitățile componente ale U.A.T. Oraș Călimănești: Jiblea Nouă, Seaca, Jiblea Veche, Călimănești, Căciulata și Păușa.

Proiectul prevede extinderea rețelei de gaze naturale pe străzile: Cloșca, Preot Dumitru Sandu, Șerban Cantacuzino, Livezilor, Neagoe Basarab, Tudor Vladimirescu, Florilor, Teilor, Magnoliei, Brazilor, Pinilor, Merilor, Pieței, Platanilor, Ostrovului, Margaretelor, Drumul Vechi, Barajului (Crinilor-Pod Coisca), Constantin Brâncoveanu și extinderea rețelei de energie electrică pe străzile General Magheru, Drumul Merilor, Păcii, Florilor, Drumul Vechi, Brazilor.

Publicat în Actualitate

Introducere

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și cu ale Legii nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, prezint Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

Acest raport este atât o datorie morală, cât și legală, care reflectă acțiunile și activitățile intreprinse de instituţia pe care o reprezint, pe parcursul unui an.

Publicat în Rapoarte de Activitate
Pagina 2 din 5