Articole filtrate după dată: Ianuarie 2021

Începutul de an este unul fructuos pentru Primăria orașului Călimănești, care are în derulare  numeroase lucrări cu fonduri europene, dar și cu fonduri guvernamentale și din bugetul propriu. Proiectele ale căror contracte de finanțare au fost semnate anul trecut de către domnul primar dr. Florinel Constantinescu se află în diferite stadii de implementare, iar echipa administrației locale lucrează deja la altele pentru a fi depuse în vederea obținerii de fonduri:

  • În această săptămână a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” și la Centrul multifuncțional Călimănești în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea Orașului Călimănești”. Este un proiect implementat tot prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 și are o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro. Proiectul cuprinde 5 obiective de investiții, 4 vizând clădiri și unul reabilitări și modernizare de străzi: Centrul cultural și recreativ Jiblea Nouă, Școala cu clasele I-IV Jiblea Nouă, Casa de Cultură „Florin Zamfirescu”, Centrul multifuncțional Călimănești, reabilitarea și modernizarea de străzi în lungime de 7105 metri, realizându-se și parcări în suprafață de 1235 mp.

 

  • Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea” intră și el în linie dreaptă. Primăria orașului Călimănești a semnat contractul de execuție și urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a iluminatului public din localitate. Proiectul este implementat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 și are o valoare totală de peste 11 milioane de lei, care înseamnă peste 51 de kilometri de reţea de drumuri publice iluminate modern, toţi pe teritoriul staţiunii.

 

  • Orașul Călimănești este beneficiarul unei investiții realizate de către societatea Distribuție Oltenia, de desființare a stâlpilor și a cablurilor de înaltă tensiune pe Calea lui Traian și introducere a acestora prin subteran. Luni, 25.01.2021, va fi predat amplasamentul pentru modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, lucrări care presupun desființarea tuturor stâlpilor de electricitate de pe partea dreaptă a străzii Calea lui Traian, spre sensul de mers către Sibiu, pe raza orașului Călimănești, de la Seaca până la Cozia și realizarea unei rețele electrice subterane din care se vor face ulterior branșamentele.

 

  • Proiectul “Construire piață - comercializare pește și produse agroalimentare tradiționale în oraș Călimănești, județul Vâlcea” a primit finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 952.473,45 lei. În perioada imediat următoare va fi semnat și contractul de finanțare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Piaţa din centrul oraşului Călimăneşti va fi reabilitată pentru a oferi condiţii conforme cu normele sanitare în vigoare producătorilor locali şi din împrejurimile localităţii atât pentru desfacerea produselor agricole şi alimentare tradiţionale (legume, fructe, preparate din carne), cât şi pentru cele piscicole.

 

  • Obiectivul de investiţii  „Construire bază sportivă TIP 1”, investiție realizată de Compania Națională de Investiții la Seaca a ajuns deja în faza de licitație, Primăria orașului Călimănești predând la sfârșitul anului trecut amplasamentul. Baza sportivă de TIP 1 de la Seaca va avea teren sportiv de dimensiuni omologate UEFA şi FRF (dimensiuni 105 m x 68 m), cu nocturnă şi tribune pentru 500 de spectatori, teren sportiv mic ce va fi tuşat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis (dimensiuni 20 m x 40 m), o clădire administrativă, care include şi spaţii pentru vestiare, precum şi o parcare pentru autovehicule şi autocare.

 

  • În ceea ce privește reabilitarea termică a blocurilor din localitate, Primăria orașului Călimănești a primit anul trecut finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru un prim lot de 5 blocuri, lucrările de anvelopare fiind în desfășurare și a depus cerere de finanțare prin același Program național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2020 – 2022 pentru alte 10 blocuri din localitate. Ulterior, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a suplimentat finanțarea pentru orașul Călimănești, repartizând sume pentru reabilitarea a încă unui bloc din cele aflate pe cererea de finanțare. Astfel că, în acest moment, Primăria orașului Călimănești are bani pentru anveloparea a 6 blocuri și așteaptă aprobarea finanțării pentru alte 9 blocuri de locuit.
Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor geologice din Program de lucrări de explorare anul I contractual, perimetrul Călimăneşti Sud.

 Unitatea Administrativ Teritoriala oraş Călimăneşti este administratorul licenţei de explorare nr. 22795/2020 pentru apă geotermală şi apă minerală terapeutică, în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, aprobată prin Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr. 224/29.06.2020.                    

         Conform programului lucrărilor de explorare apă geotermală şi apă minerală terapeutică în perimetrul Călimăneşti Sud, jud. Vâlcea, anul I contractual, aprobat de Presedintele A.N.R.M., sunt prevazute a se executa următoarele categorii de servicii:

-   Proiect executie foraje, lucrari de pregatire executie foraje

-   Cartare geologica de detaliu scara 1 : 10.000

-   Cartare hidrogeologica de detaliu scara 1 : 10.000

-   Elaborare documentatii etapa (rapoarte semestriale si anuale, programe lucrari)

Serviciile solicitate sunt prevăzute a se executa pană da data de 07.07.2021

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să încarcaţi în catalogul electronic SICAP oferta dumneavoastră financiară sub denumirea ”Servicii geologice - Program de lucrari de explorare anul I

Totodată, vă rugăm să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta detaliată pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 19.01.2021, ora 15:00.

Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Prezentului anunț atașăm Harta zona proiectului, Plan de situatie, Schema tehnologica de  principiu PT Calimanesti, Schema tehnologica de  principiu - PT Seaca.

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este Mihăescu Toma Persoană Fizică Autorizată cu o valoare ofertată de 90,00 lei fără TVA/oră, (o medie de 72 de ore/ lună repartizate inegal, în funcție de necesitățile benefeciarului, fără a depăși limita cantitativă de 900 ore/an 2021, valoare totală 81.000 lei fără TVA).

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 4