Articole filtrate după dată: Octombrie 2021

Cine a avut curiozitatea să afle mai multe despre marile personalități ale orașului Călimănești a avut prilejul să constate că ele au contribuit la cele mai diverse domenii ale culturii și civilizației românești. De la artele spectacolului, la medicină și de la literatură la științele exacte.

Profesorul Mihail Sandu a împlinit anul acesta 75 de ani și este una dintre cele mai vizibile personalități atât în plan național cât și în plan internațional, în domeniul fizicii și al astronomiei, în egală măsură. În cei peste 50 de ani de activitate, a scris culegeri de probleme și studii de specialitate, a pregătit generații de liceeni și de studenți și multe echipe de olimpici, câștigătoare ale competițiilor naționale și internaționale. A atras la Călimănești organizarea unor prestigioase evenimente științifice și a olimpiadei naționale de fizică din urmă cu câțiva ani.

În anul 2000 a primit Ordinul Steaua României în grad de ofițer și este cetățean de onoare al orașului Călimănești.

Îmi face o mare bucurie să readuc în atenție publică statura impunătoare a profesorului Mihail Sandu și să-i urez multă putere de muncă și multă inspirație în activitatea sa de cercetare!

Primar, 

Dr. Florinel Constantinescu

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de întocmire documentație necesară obținerii autorizației PSI la Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești, județul Vâlcea.

Pentru obţinerea autorizației PSI la Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești, județul Vâlcea este necesară întocmirea unei documentaţii care va cuprinde:

 • Memorii tehnice
 • Planurile de arhitectura - existent si propus
 • Planuri ale instalaţiilor electrice:
 • instalaţia electrică de iluminat general - existent și propus
 • instalaţia electrică de priză - existent și propus
 • iluminat de siguranţă de evacuare - propus
 • iluminat de siguranţă contra panicii - propus
 • instalaţie de paratrăsnet și instalaţie de priză de pământ - existent și propus
 • iluminat de securitate pentru marcarea hidranților - propus
 • Planuri ale instalaţiilor sanitare și termice - existent și propus
 • Planuri ale instalaţiei de stingere - propus
 • Specificaţii tehnice
 • Detalii de execuţie
 • Scenariu de securitate la incendiu

Regimul de înălțime al școlii este P+1E+M. Suprafața construită a școlii este de 733,0 mp, iar cea desfășurată este de 1671 mp.

Conditii de participare: Achiziția se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP

Adresa la care se transmit ofertele: În cazul în care sunteți interesați vă rugăm să încărcați în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru lucrările mai sus menționate până la data de 01.11.2021, ora 10:00

Pentru identificarea ofertei de preț ce se va publica în catalogul electronic de către ofertant, vă rugăm să folosiți titulatura ”servicii de întocmire documentație pentru obținerea autorizației PSI – ADV1249912

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile

Valoare estimată: 20.000,00 lei fără TVA

Sursa de finanțare: fonduri bugetare.

Limba de lucru : limba română

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii
 • C.I/B.I PENTRU MEMBRII FAMILIEI PESTE 14 ANI (COPIE)
 • CERTIFICAT NAŞTERE PENTRU COPIII SUB 14 ANI (COPIE)
 • CERTIFICAT CĂSĂTORIE/DECES, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DIVORŢ, ETC. (COPIE)
 • CONTRACT ÎNCHIRIERE / COMODAT / MOȘTENITOR / VÂNZARE-CUMPĂRARE CU UZUFRUCT (COPIE)
 • CARTE IDENTITATE AUTOTURISM/MOTOCICLETĂ (COPIE)
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND BUNURILE MOBILE ŞI IMOBILE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI PESTE 18 ANI (COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE)
 • ADEVERINŢĂ ROL AGRICOL PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI PESTE 18 ANI (BIROU ROL AGRICOL)
 • ADEVERINŢĂ SALARIAT CU VENITUL NET REALIZAT, CUPON PENSIE/ŞOMAJ, INDEMNIZAŢIE, ALOCAŢIE DE PLASAMENT
 • COPIE DUPĂ ULTIMA FACTURĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ (pentru cei care se încălzesc cu energie electrică)
 • COPIE DUPĂ ULTIMA FACTURĂ DE GAZE NATURALE (pentru cei care se încălzesc cu gaze naturale)
 • DOSAR CU SINĂ
 • AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI PENTRU SEZONUL RECE SE ACORDĂ FAMILIEI CARE OBȚINE UN VENIT MEDIU NET LUNAR DE PÂNĂ LA 1386 LEI/PERSOANĂ ȘI 2053 LEI ÎN CAZUL PERSOANEI SINGURE

Formularele necesare completării dosarului de acordare a ajutorului de încălzire vor fi puse la dispoziţia familiilor/persoanelor prin intermediul Compartimentului Asistenţă Socială.

Ajutorul se acordă începând cu data de 01 noiembrie 2021, dacă documentele sunt depuse până la data de 20 a lunii noiembrie 2021.

Publicat în Actualitate

La Centrul de vaccinare din Călimănești a început imunizarea anti-COVID cu serul Pfizer și cu cea de-a treia doză, în paralel cu inocularea primei și celei de-a doua doze.

Programul centrului este: 8.00 - 20.00, inclusiv sâmbăta și duminica.

Programările se pot face pe platforma informatică https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/, prin telefon direct la centrul din Călimănești (0769/494341 sau 0785/052498).  

De asemenea, în funcție de numărul de doze disponibil se realizează vaccinarea și pe baza prezentării cu buletinul la Centrul Călimănești.

Publicat în Actualitate

ANUNŢ

În scopul implementării proiectului "SISTEM - Călimăneşti - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă În Călimăneşti"- cod MySMIS 114614, primăria Oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare în data de 2 noiembrie 2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de:

 • Manager proiect - studii superioare;

 

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • experienţă de lucru în proiecte/organizaţii non-guvernamentale/instituţii publice în activităţi similare de coordonare - minim 10 ani

Concursul va fi organizat în data de 2 noiembrie 2021, ora 10:00- proba scrisă, la sediul primăriei oraşului Călimăneşti.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr. 380, jud. Vâlcea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afisării anuntului.

Ocuparea funcţiei contractuale se va face pe perioadă determinată, pe durata implementării proiectului SISTEM - Călimăneşti - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă În Călimăneşti"- cod MySMIS 114614 şi corespunzător tipului de activitate desfăşurată.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier superior în cadrul Biroului Juridic, Administraţie Publică Locală,
Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail:
primaria Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Publicat în Concursuri si examene

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Dovada motivului deplasării se face prin legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori cu declarația pe propria răspundere.

Măsura nu se aplică persoanelor care fac dovada vaccinării sau persoanele care se află în perioada cuprinsă în a 15-a zi și a 180-zi confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

2. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private,trebuie să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00, exceptând: unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

 ESTE OBLIGATORIU PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE

 PRIMAR,

DR. CONSTANTINESCU FLORINEL

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 5