Articole filtrate după dată: Noiembrie 2021

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de proiectare şi asistenţă tehnică aferente investiţiei ,,Lucrări de punere în siguranţă a conductei de gaze naturale, str. Calea lui Traian, pct. Spak”

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RIONVIL S.R.L. cu o valoare ofertată de 15.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerințele A4, B2 şi D,  pentru proiectul ,,Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti” cod SMIS 125870 – OBIECT 5 – EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI, ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

 Serviciile necesare constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A4, B2 si D pentru investiția mai sus menționată

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 02.12.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de proiectare şi asistenţă tehnică aferente investiţiei ,,Refacere pod pe strada Livezilor, peste pârâul Valea Satului, punct APRODU, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RIONVIL S.R.L. cu o valoare ofertată de 20.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii
Luni, 22 Noiembrie 2021

ANUNȚ

Publicat în Comunicate de Presa

Primăria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică aferente investiţiei ,,Lucrări de punere în siguranţă a conductei de gaze naturale, str. Calea lui Traian, pct. Spak”.

 Serviciile solicitate prestatorului constau în:

- realizare proiect tehnic;

- realizare detalii de executie;

- întocmre documentaţii necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

- asigurare asistenţă de specialitate pe perioada de execuţie a lucrărilor;

- participare la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie.

 În cazul în care sunteţi interesaţi vă rugăm să depuneți la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 23.11.2021, ora 12:00

Oferta detaliată va conține prețul în lei fără TVA şi termenul de prestare a serviciilor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.284/19.11.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 25.11.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE MĂSURI NECESARE PENTRU INTERZICEREA ABANDONĂRII, ARUNCĂRII SAU GESTIONĂRII NECONTROLATE A DEŞEURILOR pentru orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Sud - Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud - Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructura si servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel
  3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului de investiție “Construire piaţă – comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea revocării parțiale a Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.39/25.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 112/2017, modificată și completată, privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.35/2011, privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Călimănești nr.36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului compus din teren în suprafață măsurată de 643,00 mp și construcție (grajd) cu suprafața desfășurată de 50 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – localitatea Jiblea Nouă, strada Republicii, numărul 16 A, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu
  8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 4