Articole filtrate după dată: Decembrie 2021

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   lucrări de reparații clădire dispecerat sistem supraveghere camere video.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. ELSERV S.R.L. cu o valoare ofertată de 37.743,84 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 525/21.12.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 27.12.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare” al orașului Călimănești domnului Andrei Rareș Toader - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea Permiselor de liberă trecere pentru circulația pe străzile din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat în anii anteriori din activitatea finanțată din veniturile proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 16 decembrie 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi al Serviciului Turism, Cultură, Agrement pentru anul 2022 și a bugetului de cheltuieli estimat pentru fiecare activitate - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la gestionarea contractelor de închiriere pentru spațiile aferente proiectului “Centru de Convenții și Expoziții Nord Oltenia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului compus din Pavilion B1 din cadrul Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia şi respectiv teren parcare în suprafaţă de 400 mp, identificat prin numărul cadastral 39218-C2, Cartea Funciară nr. 39218 a oraşului Călimăneşti, situat în oraşul Călimănești, Calea lui Traian, nr. 5, Judeţul Vălcea, ce aparţine domeniului privat al U.A.T Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
Publicat în Convocări

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect lucrări de reparații clădire dispecerat sistem supraveghere camere video

 Lucrările de reparaţii solicitate sunt detaliate în formularul F3 ataşat prezentului anunt

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea lucrărilor mai sus mentionate, până la data de 28.12.2021, ora 15:00

 Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   Servicii de măsurători topografice pentru 482 ha din localităţile componente Jiblea Nouă şi Jiblea Veche, oraș Călimănești, judeţul Vâlcea.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este TOPO LIVE ENGINEERING SRL cu o valoare ofertată de 135,00 lei/ha, fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de actualizare a Studiului de circulatie care stă la baza elaborării P.U.G al orașului Călimănești.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. LACUDAS S.R.L. cu o valoare ofertată de 30.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 4