Articole filtrate după dată: Februarie 2021

HOTĂRÂRE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 -31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ART. 2 - Consecinţă a modificărilor produse, anexele la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazu] obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OU G 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul oraşului Călimăneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Oraşului Călimăneşti ; -Direcţiei Economice; -Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea

Publicat în Comunicate de Presa

Prin eforturile domnului primar dr. Florinel Constantinescu s-au obținut fonduri guvernamentale pentru refacerea, în acest an, al celui de-al treilea pod în orașul Călimănești. Astfel, a fost emisă autorizația pentru lucrările de refacere a podului de pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Căldărilor), în punct Idițoiu. Acesta este cel de-al doilea pod pe care Primăria orașului Călimănești îl reabilitează pe strada Tudor Vladimirescu, primul fiind finalizat în anul 2019.

Anul trecut, administrația locală a finalizat și lucrările de refacere a podului de pe strada General Magheru, din Jiblea Veche. Investiția cuprinde reabilitarea în totalitate a podului din punctul Idițoiu (culei, radiere, susținere de maluri amonte și aval, calea de rulare, mână curentă, trotuare).

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 5