Articole filtrate după dată: Aprilie 2021

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de bunuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuitLOT 3 - MATERIALE DE CONSTRUCŢII în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114614 „SISTEM Călimanesti - Servicii Integrate de Sănătate, Trăi, Educație și Muncă în Călimăneşti.

Produsele solicitate vor respecta cerințele Caietului de sarcini anexat prezentului Anunt.

 În cazul în care sunteți interesați vă rugam să depuneţi oferta dumneavoastra de preț împreună cu Formularele anexate și Modelul de contract însușit la registratura instituţiei (Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţ Vâlcea), pe mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau pe fax (0250750082).

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA. Vă rugăm totodată să faceţi menţiunea daca firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 06.05.2021. ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv transport la sediul beneficiarului)

 Informaţii suplimentare:

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Scîrlea Ion.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primăria orașului Călimănești informează cetățenii că au obligația de a respecta prevederile legale impuse de legislație, privind arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase.

În vederea diminuării fenomenului de incendiere a vegetației uscate de pe terenurile agricole și a posibilității de propagare a focului la gospodării cetățenești și fond silvic, precum și pentru diminuarea fenomenului de poluare a aerului care are consecințe deosebit de grave asupra vegetației și asupra habitatelor naturale prin distrugerea cuiburilor de păsări, a mamiferelor și reptilelor, vă readucem în atenție prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

Conform art. 96, alin (1), pct. 9 din OUG 195/2005 privind protecția mediului: Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului și fără informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei, pentru persoanele fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile suspuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană.

Pentru evitarea unor astfel de evenimente, vă rugăm să respectați prevederile legale în vigoare, să luați toate măsurile necesare și să anunțați în prealabil Serviciul pentru Situații de Urgență al orașului Călimănești.

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de întocmire a planului propriu de securitate și sănătate, registrul de coordonare, declarația prealabilă pentru șantierele temporare sau mobile urmare a semnării contractelor de lucrări în care UAT oraș Călimănești are calitatea de beneficiar.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. PROTOTAL S.R.L. cu o valoare ofertată de 2.500,00 lei fără TVA/lună.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 7