Articole filtrate după dată: Iunie 2021

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

 1. pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice) este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 3.000,00 lei, fără TVA
 2. pentru cerinţa A1 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.400,00 lei, fără TVA,
 3. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 8.300,00 lei, fără TVA,
 4. 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 900,00 lei, fără TVA
Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, instalații climatizare, instalații stingere incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 3 – CASA DE CULTURA „FLORIN ZAMFIRESCU”.

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

 1. pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice), instalații climatizare, instalații stingere incendiu este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei, fără TVA
 2. pentru cerinţa A1 este SC SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 2.800,00 lei, fără TVA,
 3. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 13.300,00 lei, fără TVA,
 4. 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA
Publicat în Compartiment Achizitii

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.06.2021, ORELE 1600

 

 

                În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.06.2021, orele 1600, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, a Indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului de investiție “Construire piaţă – comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren ce aparține domeniul public al U.A.T. Oraș Călimănești identificat cu numărul cadastral 39186 înscris în Cartea Funciară nr 39186 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind încheirea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Oraș Călimănești și Asociația Pegas Triatlon Club - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind ”Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Unitar de acțiune de combatere a vectorilor și dăunătorilor, pentru orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din Regulamentul procedurii de avizare a programului de funcționare a agenților economici, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.32 din 28.04.2005 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea desființării unor construcții edificate fără autorizație de construire sau cu autorizații  provizorii pe domeniul  public  și privat al orașului Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organizării depozitului de arhivă al unității administrativ-teritoriale Oraș Călimănești în imobilul situat în strada 24 Ianuarie, nr. 6, în incinta fostei Școli Generale cu clasele I -VIII din Jiblea Veche, imobil inventariat în domeniul public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea imobilului construcție situat pe strada Neagoe Basarab nr.4, aparținând domeniului privat al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de audit financiar extern pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI”, cod SMIS 125870,

 Serviciile necesare constau în auditarea a unui număr de aproximativ 30 cereri de rambursare/plată (din care una finală) conform graficului de rambursare aprobat la acestă dată.

Având în vedere că pe parcursul derulării proiectului, numărul cererilor de rambursare/plată se pot modifica față de estimarea inițială, facem precizarea că valoarea contractului va rămâne fermă indiferent de numărul solicitărilor serviciilor de audit.

 Menționăm faptul că achiziția referă la un proiectul finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Obiectivul specific 13.1- Îmbunatatirea calitatii vietii a populatiei în orasele mici si mijlocii din România, conform contractului de finanţare nr. 5629/17.07.2020

 În cazul în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor solicitate.

Oferta va conţine prețul fără TVA.

Termen de depunere: 28.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 5