Articole filtrate după dată: Ianuarie 2022

Luni, 31 ianuarie 2022, la ora 14.00, în sala de festivități a Liceului Tehnologic de Turism Călimănești, a avut loc dezbaterea publică "Proiectul bugetului local şi al programului de investiţii și reparații - Total surse de finanţare pentru anul 2022", proiect de buget pe care îl puteți vizualiza în galeria de imagini de mai jos.

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de întocmire documentație necesară obținerii autorizației PSI la Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești, județul Vâlcea

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. PROINVEST S.R.L. cu o valoare ofertată de 45.300,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.51/25.01.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 31.01.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Festivități a Liceului Tehnologic de Turism Călimăneșt dar și prin mijloace electronice, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Călimănești pentru anul școlar  2022 - 2023 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim, cu modificările şi completările ulterioare şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică -  iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat și Alimentare cu Energie Termică a orasului Călimănesti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind ”Îndreptare erori materiale strecurate în Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Călimănești nr. 106 din 27.12.2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului compus din Pavilion B1 din cadrul Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia şi respectiv teren parcare în suprafaţă de 400 mp, identificat prin numărul cadastral 39218-C2, Cartea Funciară nr. 39218 a oraşului Călimăneşti, situat în oraşul Călimănești, Calea lui Traian, nr. 5, Judeţul Vălcea, ce aparţine domeniului privat al U.A.T Oraș Călimănești” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie, martie, aprilie 2022.
 8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 1. AMUZAN ILIE                                     __________  25.01.2022
 2. BORICEANU CONSTANTIN               __________25.01.2022
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA       __________25.01.2022
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA              __________ 25.01.2022
 5. MĂMULARU GHEORGHE                   __________ 25.01.2022
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                 __________ 25.01.2022
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                  __________ 25.01.2022
 8. SCÎRLEA VASILE                                __________ 25.01.2022
 9. SCLIPCEA VALENTIN                         __________ 25.01.2022
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE             __________ 25.01.2022
 11. STOICA ION                                        __________ 25.01.2022
 12. UNGUREANU ANA                             _________  25.01.2022
 13. VLAD ROMEO                                    _________  25.01.2022
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE                  _________  25.01. 2022
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                            _________  25.01.2022

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 5