Articole filtrate după dată: Octombrie 2022

Amplasament: Călimănești, Intrarea Turnu, nr.2A și 2B

 

 

Inițiator: Primăria Orașului Călimănești

Publicat în Serviciul Arhitect Sef

 

CONVOCATOR

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 391/25.10.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 31.10.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Călimănești la 30.09.2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a cuantumului cotizației ce revine Orașului Călimănești, în calitate de membru al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților orașului Călimănești în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Director ale Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului situat în intravilanul orașului Călimănești, strada Tudor Vladimirescu, nr.8, județul Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr.40580 Călimănești, clasat drept monument istoric și înscris în Lista Monumentelor Istorice cu denumirea ”Casă de lemn”, cod LMI 2015: VL-II-m-B-09703 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022-ianuarie 2023.
 8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA 
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA              
 5. MĂMULARU GHEORGHE                
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                  
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                 
 8. SCÎRLEA VASILE                                
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE 
 11. STOICA ION  
 12. UNGUREANU ANA                              
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE                 
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                         

 

 

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 11