Articole filtrate după dată: Noiembrie 2022

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier – pentru lucrarea Construire piață, comercializare pește și produse agroalimentare tradiționale în orașul Călimănești, județul Vâlcea, cod SMIS 135175” cod SMIS 135175

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RAMIL PROIECT S.R.L.cu o valoare ofertată de 22.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.563/22.11.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 28.11.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aflate în domeniul privat al U.A.T. Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între U.A.T. Oraș Călimănești și Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS -SII MMSS” Cod MySMIS 130963 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de colaborare între U.A.T. Oraș Călimănești, Fundația World Vision România, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Liceul Tehnologic de Turism Călimănești în vederea implementării proiectului “Centrul comunitar Happy Bubble-Călimănești” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în orașul Călimănești, în anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City și transformarea digitală a orașului Călimănești 2022 – 2027 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2022 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cadrul Parohiei Călimăneşti I - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 1. AMUZAN ILIE
 2. BORICEANU CONSTANTIN
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA    
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA               
 5. MĂMULARU GHEORGHE                 
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                  
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                 
 8. SCÎRLEA VASILE                                
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE 
 11. STOICA ION                               
 12. UNGUREANU ANA                              
 13. VLAD ROMEO 
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE                 
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                             

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 5