Articole filtrate după dată: Februarie 2022

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare documentaţie audit energetic aferent investiţiei CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL CĂLIMĂNESTI, JUDEŢUL VÂLCEA.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC EXTRON ENERGY VISION SRL cu o valoare ofertată de 15.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura de achiziție directă în vederea obținerii de prelungitoare  electrice pentru spațiul în care vor funcționa Dispeceratul pentru iluminat public, Dispeceratul unde se regăsesc camerele de monitorizare ale Poliției Locale cât și pentru alte birouri.

Se dorește  achiziționarea unui număr de 10 prelungitoare de dimensiune

4p x 3m.l.

În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 01.03.2022, ora 13:00.

 

Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

Termen de depunere: 01.03.2022, ora 13:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Publicat în Compartiment Achizitii
      In scopul informarii si constientizarii beneficiarilor ajutorului de minimis pentru susţinerea producției de legume în spaţii protejate pentru anul 2022 cu privire la obligativitatea de a utiliza numai produse omologate pe teritoriul Romaniei cu respectarea dozei/cultura/organism daunator , va atasam lista produselor de protectie a plantelor omologate in Romania pentru cultura de tomate. Mentionam ca inainte de demararea ciclului II vor fi transmise si produsele omologate pentru celelalte culturi din HG nr. 148/2022.
 

Primăria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare documentaţie audit energetic aferent investiţiei CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL CĂLIMĂNESTI, JUDEŢUL VÂLCEA, investiţie finanţată prin Programul Operational Regional, Axa Prioritară - Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operaţiunea - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

 

În vederea constatării îndeplinirii indicatorilor de proiect asumaţi prin contractul de finanţare, este nevoie de realizarea unui audit energetic la finalul implementării proiectului.

Conform contractului de finantare, prin realizarea investiţiei se urmăreşte îmbunătăţirea următoarelor aspecte:

 • Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public (kwh/an);
 • Scaderea anuala a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2);
 • Extinderea sistemului de iluminat public (ml);
 • Montarea de surse de energie regenerabila (nr.);
 • Cresterea nivelului de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2);
 • Punctele luminoase controlate prin telegestiune.

 

Autoritatea contractantă solicită ca predarea documentaţiei să nu depăşească termenul de 7 zile.

În cazul în care sunteţi interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 28.02.2022, ora 10:00.

 

Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

Termen de depunere: 28.02.2022, ora 10:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro

Publicat în Compartiment Achizitii

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.101/23.02.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 28.02.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Călimănești 2021 – 2027 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Oraşul Călimăneşti, Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti, Liceul Tehnologic de Turism şi Asociaţia SIMBIO din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/14/2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Călimănești în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare și aprobarea procedurii de acordare a acestora- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în Călimăneşti, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și respectiv pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind asocierea orașului Călimănești cu Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte unități administrativ - teritoriale în vederea promovării și dezvoltării turismului în zona urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea, Orașului Brezoi și în zona stațiunilor turistice - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare a proiectului de investiții ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructura și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” – Achiziția de mijloace de transport, dezvoltarea, extinderea și modernizarea infrastructurii necesare pentru o utilizare conformă a transportului public - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al orașului Călimănești în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Prezentarea Raportului de Activitate al Serviciului pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești pe anul 2021.
 5. Prezentarea Plângerii Prealabile formulată de Asociația de Protecție a animalelor ”A doua șansă” Rm.Vâlcea.
 6. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 1. AMUZAN ILIE __________  02.2022
 2. BORICEANU CONSTANTIN __________  02.2022
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA    __________  02.2022
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA           __________ 23.02.2022
 5. MĂMULARU GHEORGHE                 __________ 23.02.2022
 6. NISTOR PETRE TIBERIU             __________ 23.02.2022
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                  __________ 23.02.2022
 8. SCÎRLEA VASILE                              __________ 23.02.2022
 9. SCLIPCEA VALENTIN  __________ 23.02.2022
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE  __________ 23.02.2022
 11. STOICA ION __________ 23.02.2022
 12. UNGUREANU ANA                           _________  02.2022
 13. VLAD ROMEO  _________  02.2022
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE               _________  02.2022
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                         _________  02.2022

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

Achiziție furnizare materiale de construcții necesare reparării camerelor din imobilul situat pe Aleea Izvorului, nr.6.

Primăria orașului Călimanești anunță atribuirea achiziției având ca obiect   furnizare materiale de construcții necesare reparării camerelor din imobilul situat pe Aleea Izvorului, nr.6.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC ROLEXGEL SRL  cu o valoare ofertată de 1737,66 lei fără TVA.

 

Publicat în Compartiment Achizitii

achiziţie furnizare ghivece cu flori

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   furnizare ghivece cu flori

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este BAMBY FLOWER ECONOMIC S.R.L. cu o valoare ofertată de 7056,00 lei fără TVA.

 

 

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 4