Articole filtrate după dată: Martie 2022

Art. 5. - (1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fîșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

           2) Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art. 6. - (1) Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a restorilor vegetate în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;

e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

         Arderea miriștilor, vegetației uscate și aresturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007, permis care se emite de către administrația publică locală.

         Pentru eliberarea permisului de lucru cu focul, solicitantul trebuie să prezinte avize favorabile, obținute în prealabil (după caz), de la Garda de Mediu și de la APIA.

         Nu este obligatorie obținerea permisului de lucru cu focul la executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetățenești.     

          Nerespectarea de către cetățeni a prevederilor menționate mai sus se sancționează cu amendă contravențională, astfel:

 • cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform art. 1, alin 3, lit r din HG 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
 • cu amendă de la 2000 lei la 5.000 lei, conform art. 9, lit. b și art. 10, lit. a, din Legea nr. 171/2010, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice pentru următoarele fapte: aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii sau încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.
Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică pentru cerința A1 (MLPAT) pentru investiția „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc 2 Aleea Platanilor”.

   În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 01.04.2022, ora 12:00

.Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Documentaţia tehnică necesară întocmirii ofertei va fi solicitată la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Publicat în Compartiment Achizitii

  

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.140/25.03.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T Oraş Călimăneşti şi Parohia Călimăneşti II, în vederea susţinerii unui Cerc de Creaţie cu acces gratuit pentru toţi copiii din oraşul Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Călimănești pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Orașului Călimănești la bugetul Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești şi de modificare a Acordului-Contract de Asociere aferent - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor și taxelor pentru serviciul public de salubrizare al orașului Călimănești precum și a contractului de servicii de salubrizare nr.19362/1317/27.10.2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2021.
 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 1. AMUZAN ILIE
 2. BORICEANU CONSTANTIN
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA  
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA         
 5. MĂMULARU GHEORGHE                
 6. NISTOR PETRE TIBERIU             
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                
 8. SCÎRLEA VASILE                            
 9. SCLIPCEA VALENTIN 
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE 
 11. STOICA ION 
 12. UNGUREANU ANA                    
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE             
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                        

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 23