Articole filtrate după dată: Mai 2022

Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de întocmire documentaţii cadastrale pentru realizare Cadastru sistematic pentru imobile aparţinând oraşului Călimăneşti”.

          Serviciile se solicită pentru un număr de aproximativ 180 imobile situate în extravilan, oraș Călimănești.

         În cazul în care sunteți interesați, vă rugam să încărcați în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru efectuarea serviciilor mai sus menționate.

Oferta financiara detaliata, oferta tehnică şi orice alte documente aparţinând achiziţiei, vor fi depuse direct la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data 02.06.2022, ora 14:00

Oferta va contine prețul fără TVA.

Termen de depunere: 02.06.2022, ora 14:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

 

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de proiectare Rețea de Apă și Canalizare-Branșamente pe str. Brazilor și str. Taberei, în orașul Călimănești, județul Vâlcea.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este APAVIL S.A. cu o valoare ofertată de 11.553.00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de proiectare Rețea de Apă și Canalizare-Branșamente pe str. Brazilor și str. Taberei, în orașul Călimănești, județul Vâlcea

În urma evaluării din teren se constată necesitatea următoarelor:

- rețea de apă și canalizare de aproximativ 175 m pe str. Brazilor

- rețea de canalizare de aproximativ 105 m și 200 m țeava de apa pe str. Taberei

 În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 31.05.2022, ora 13:00.

Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

Termen de depunere: 31.05.2022, ora 13:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 202/24.05.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Societatea Culturală Anton Pann Vâlcea în vederea organizării Simpozionului Național ”Eminescu-Voievod Stelar”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) ”Construire Pensiune Turistică S+P+1E, Puț Forat, Bazin Etanș Vidanjabil și Împrejmuire Teren”, amplasament - oraș Călimănești, strada Păcii, punct ”Dealul Jardii”, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) ”Introducere Teren în Intravilan și Construire Pensiune Turistică și Construcții Anexe”, amplasament -oraș Călimănești, localitatea Seaca, strada Constantin Brîncoveanu, nr.93-93A, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul scris al părților, a contractului de concesiune nr.3725/07.08.2020/14118/10.08.2020, încheiat între UAT oraș Călimănești și UAT comuna Dăești, având ca obiect imobilul-teren în suprafață măsurată de 98,00 mp situat în intravilanul orașului Călimănești, str.Anton Pann, nr.133A, județul Vâlcea, ce aparține domeniului privat al UAT oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenței contractelor de concesiune aferente spațiilor din imobilul-construcție, situat în Călimănești, strada Calea lui Traian nr.465, destinate desfășurării activității medicilor de familie din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Oraș Călimănești și U.A.T. Județul Vâlcea pentru realizarea unor lucrări de reabilitare a intersectiilor DJ 703 G cu strazile Gării și Nicolae Bălcescu în zona Monumentului Jiblea Veche, oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  H.C.L.  36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada                      2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 8