Articole filtrate după dată: Iulie 2022

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de consultanță pentru accesarea de fonduri în cadrul PNRR/2022/C3/S/I.1.A., Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/commune, Subinvestitia I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar pentru obiectivul ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Călimănești, județul Vâlcea”

 Serviciile solicitate constau în:

  -    Ofertarea de asistență cu privire la condițiile de finanșare;

 • Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului;
 • Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare;
 • Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii;
 • Înregistarea on-line a proiectului;
 • Asistență pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare;
 • Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar;
 • Asistență în transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea finanțatorului
 • Asistență în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 01.08.2022, ora 16:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 01.08.2022, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de consultanță pentru accesarea de fonduri în cadrul PNRR/2022/C3/ S/I.1.B.,Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/commune, Subinvestitia I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate pentru obiectivul de investiții „Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Călimănești”

 Serviciile solicitate constau în:

  -    Ofertarea de asistență cu privire la condițiile de finanșare;

 • Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului;
 • Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare;
 • Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii;
 • Înregistarea on-line a proiectului;
 • Asistență pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare;
 • Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar;
 • Asistență în transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea finanțatorului
 • Asistență în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 29.07.2022, ora 16:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 29.07.2022, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de consultanță pentru accesarea de fonduri în cadrul PNRR/2022/C3/ S/I.1.B.,Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/commune, Subinvestitia I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate pentru obiectivul de investiții „Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Călimănești”

 Serviciile solicitate constau în:

  -    Ofertarea de asistență cu privire la condițiile de finanșare;

 • Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului;
 • Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare;
 • Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii;
 • Înregistarea on-line a proiectului;
 • Asistență pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare;
 • Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar;
 • Asistență în transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea finanțatorului
 • Asistență în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 29.07.2022, ora 16:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 29.07.2022, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

Art. 5. - (1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fîșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

           2) Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art. 6. - (1) Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a restorilor vegetate în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;

e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

         Arderea miriștilor, vegetației uscate și aresturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007, permis care se emite de către administrația publică locală.

         Pentru eliberarea permisului de lucru cu focul, solicitantul trebuie să prezinte avize favorabile, obținute în prealabil (după caz), de la Garda de Mediu și de la APIA.

         Nu este obligatorie obținerea permisului de lucru cu focul la executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetățenești.     

          Nerespectarea de către cetățeni a prevederilor menționate mai sus se sancționează cu amendă contravențională, astfel:

 • cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform art. 1, alin 3, lit r din HG 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
 • cu amendă de la 2000 lei la 5.000 lei, conform art. 9, lit. b și art. 10, lit. a, din Legea nr. 171/2010, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice pentru următoarele fapte: aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii sau încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.
Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 17