Articole filtrate după dată: Septembrie 2022

Primăria orașului Călimănești lanseaza procedura în vederea achiziționării  serviciilor  de  consultanță pentru  accesarea  de  fonduri în cadrul PNRR , Componenta C5 – Valul renovării, pentru obiectivul – Consolidare seismica și creșterea eficienței energetice în clădirea Primăriei orașului Călimănești”

 Serviciile solicitate constau în:

  -    Ofertarea de asistență cu privire la condițiile de finanșare;

 • Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului;
 • Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare;
 • Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii;
 • Înregistarea on-line a proiectului;
 • Asistență pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare;
 • Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar;
 • Asistență în transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea finanțatorului
 • Asistență în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 03.10.2022, ora 12:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 03.10.2022, ora 12:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primăria orașului Călimănești lanseaza procedura în vederea achiziționării  serviciilor  de  consultanță pentru  accesarea  de  fonduri în cadrul PNRR/2022/C10/I3, Componenta C10 – Fondul local, pentru obiectivul – Creșterea eficienței energetice în clădirea școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII „Șerban Vodă Cantacuzino”

 Serviciile solicitate constau în:

      -    Ofertarea de asistență cu privire la condițiile de finanșare;

 • Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului;
 • Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare;
 • Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii;
 • Înregistarea on-line a proiectului;
 • Asistență pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare;
 • Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar;
 • Asistență în transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea finanțatorului
 • Asistență în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare.

 În cazul în care sunteți interesați vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preț până la data de 03.10.2022, ora 12:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus menționate.

 Oferta va conține prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 03.10.2022, ora 12:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 360/22.09.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 29.09.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind asocierea Orașului Călimănești, prin Consiliul Local al Orașului Călimănești cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Vâlcea – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării informațiilor cadastrale ale unor imobile-terenuri aflate în domeniul public al U.A.T. Oraș Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2022 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica Parohiei Jiblea Nouă din Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Calimanesti nr. 92/11 din 26 noiembrie 2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiției “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe: bl. Piaţă, bl. 1 – str. Aurel Vlaicu, bl. B1 – str. Pieţei, bl. 1 – Tudor Vladimirescu, bl. 3 – Tudor Vladimirescu, bl. 3 – Calea lui Traian, bl. 7 - str. Pieţei, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea”, modificata prin hotararea Consiliului Local nr. 82 din 30 august 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea în vederea organizării Festivalului Național de Satiră și Umor „Povestea Vorbii” ediția a XVI-a – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor primarului orașului Călimănești în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Călimăneşti, pentru anul școlar 2022-2023 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 1. AMUZAN ILIE
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA  
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA           
 5. MĂMULARU GHEORGHE               
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                 
 8. SCÎRLEA VASILE                               
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE   
 11. STOICA ION
 12. UNGUREANU ANA                             
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE               
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                       

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

Vă invităm să participaţi la prezentarea proiectului-Plan Urbanistic General al oraşului Călimănești. Expunerea şi dezbaterea vor avea loc în ziua de luni, 26 septembrie 2022, ora 11:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călimănești.

Vă aşteptam să participaţi activ şi să vă implicaţi în dezvoltarea oraşului Călimănești.

Cu deosebită considerație,

Primar,

Dr. Florinel Constantinescu

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 4