Articole filtrate după dată: Ianuarie 2023

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de audit pentru proiectul: „Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească Călimănești”, cod SMIS 156042.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MCP EXPERT SRL cu o valoare ofertată de 5.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   materialele consumabile (toner, unități imagine, unități developare etc.) pentru multifuncționale, imprimante, copiatoare și faxuri aflate în dotarea Compartimentelor UAT oraș Călimănești.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC DIASOFT SRL cu o valoare ofertată de 40.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Având în vedere contextul epidemiologie ectual privind evoluţia Gripei Aviare înalt patogene în statele membre şi în special confirmarea evoluţiei acestei boli în judeţul Braşov, se impune aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populaţiei, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice şi sălbatice, după cum urmează:

- o separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor a raţelor şi gâştelor de alte pasări domestice;

- se va evita prin toate mijloacele creşterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ţinute obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice;

- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limităndu-se la o singură persoană (proprietarul exploataţiei);

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii, prin folosirea unei încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecţia încălţămintei;

- prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice vii sau moarte, în special cele de apă şi păsările domestice şi alte păsări, în special raţele şi gâştele- Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice şi păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălţi şi orice amenajare hidrologică artificială sau naturală;

- orice suspiciune de boală sau mortalitate va fi notificată de urgenţă la DSVSA Vâlcea sau medicilor veterinari de liberă practică din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare.

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de caterimg pentru acordarea suportului alimentar sub formă de masă caldă, în regim de catering pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Jiblea Veche în cadrul Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii  din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”cel mai bun raport calitate-preț” pentru achiziția mai sus menționată este SC CORILUC SRL, având un punctaj de 90 de puncte şi o oferta financiară de 13,24 lei fără TVA/meniu, respectiv o valoare maximă de 230.958,56 lei fără TVA, preţ ce include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 17