Gabriela Bercea

Primăria orașului Călimănești informează cetățenii că au obligația de a respecta prevederile legale impuse de legislație, privind arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase.

În vederea diminuării fenomenului de incendiere a vegetației uscate de pe terenurile agricole și a posibilității de propagare a focului la gospodării cetățenești și fond silvic, precum și pentru diminuarea fenomenului de poluare a aerului care are consecințe deosebit de grave asupra vegetației și asupra habitatelor naturale prin distrugerea cuiburilor de păsări, a mamiferelor și reptilelor, vă readucem în atenție prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

Conform art. 96, alin (1), pct. 9 din OUG 195/2005 privind protecția mediului: Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului și fără informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei, pentru persoanele fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile suspuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană.

Pentru evitarea unor astfel de evenimente, vă rugăm să respectați prevederile legale în vigoare, să luați toate măsurile necesare și să anunțați în prealabil Serviciul pentru Situații de Urgență al orașului Călimănești.

Ultima perioadă a fost dominată de contradicții, necunoscute, temeri, dar și de provocări și noi riscuri asumate, în fața cărora comunitatea din Călimănești a reacționat cu multă energie, trecând cu bine prin una dintre cele mai neașteptate perioade ale evoluției sale, la fel cum s-a întâmplat cu întreaga societate.

După aproape un an de la declanșarea pandemiei Covid-19, rețelele științifice internaționale au reușit să elaboreze vaccinuri eficiente împotriva acestui virus extrem de agresiv. În pofida scepticismului generalizat, știința a găsit un antidot, aflat acum în distribuție în toată lumea.

Eforturile administrației locale au făcut posibilă vaccinarea împotriva virusului SARS-Cov-2 și în orașul Călimănești prin intermediul Centrului de Vaccinare amenajat în Campusul Școlar al Liceului Tehnologic de Turism Călimănești.

Centrul de vaccinare din Călimănești (arondat localităților Călimănești, Berislăvești, Sălătrucel, Dăești, Runcu, Bujoreni, Muereasca) are amenajate două puncte de vaccinare, unul pentru vaccinul AstraZeneca și altul pentru vaccinul Pfizer.

Cei care vor să se vaccineze cu serul AstraZeneca (Vaxzevria) se pot prezenta direct la Centrul de vaccinare din Călimănești, fără a se mai înscrie pe platformă. Este, însă, important să verificați mai întâi disponibilitatea locurilor pe harta interactivă existentă pe platforma națională de informare cu privire la vaccinare. În momentul în care vă prezentați la centrul de vaccinare unde sunt locuri disponibile, trebuie să veniți cu un document de identitate și, evident, trebuie să vă asigurați că nu aveți simptome asociate COVID-19. Vaccinarea se va realiza în limita capacității de vaccinare a centrului, care în acest moment este de 96 persoane pe zi.

Pentru cei care vor să se vaccineze cu serul Pfizer (Comirnaty), Platforma de programare a fost optimizată, iar acum se poate vedea atât poziția în lista de așteptare, cât și capacitatea de vaccinare a centrului, care a crescut la 84 de persoane pe zi, reducându-se astfel timpul de așteptare.

În plus, Centrul de vaccinare din Călimănești are și echipă mobilă de vaccinare, care poate efectua vaccinarea persoanelor nedeplasabile la domiciliul acestora, în urma unei solicitări transmise către medicii de familie sau către Primăria orașului Călimănești. 

Vaccinarea protejează nu numai persoanele vaccinate, ci şi pe cele din jurul lor, reducând riscul de răspândire a infecţiilor COVID-19 la membrii familiei, colegii de serviciu, prieteni, vecini şi alte persoane din comunitate. Conform statisticilor la nivel național și mondial, un procent extrem de mic dintre persoanele vaccinate cu ambele doze s-au îmbolnăvit şi ulterior au dezvoltat forme uşoare.

Totodată, vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane va conduce la întreruperea lanţurilor de transmitere comunitară a virusului SARS-CoV-2, ceea ce va permite, ulterior, adoptarea unor măsuri de ridicare a restricţiilor şi de reluare a activităţilor economice într-un ritm normal.

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva SARS-CoV2 a aprobat în data de 21.04.2021 Instrucțiunea nr. 141 privind măsurile pentru organizarea vaccinării împotriva COVID-19 prin intermediul operatorilor economici. Prezentul document (din galeria foto atașată) abrogă Instrucțiunea nr. 132/12.04.2021.

În data de 16.04.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară de lucru, a emis Hotărârea nr. 22.

Luni, 05 Aprilie 2021

IMPORTANT!

În funcţie de incidenţa înregistrată în fiecare localitate, autorităţile locale, operatorii economici şi persoanele fizice şi juridice din judeţul Vâlcea vor pune în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2021, pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

De menţionat că Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 modifică şi completează doar unele articole din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, celelalte articole din hotărârea iniţială rămânând nemodificate şi în vigoare.

În prezent, în oraşul Călimăneşti incidenţa este cuprinsă între 4 şi 7,5/1000 de locuitori, ceea ce înseamnă că în localitatea noastră se aplică următoarele măsuri legale:

 • Închiderea magazinelor, centrelor comerciale la ora 00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică; sunt exceptate de la obligativitatea organizării activităţii în intervalele orare anunţate mai sus cabinetele medicale, farmaciile, benzinăriile, cei care fac livrări la domiciliu şi operatorii de transport organizat de persoane care pot funcţiona şi în afara acestor intervale orare;
 • Potrivit art. 6, pct. 1 din HG 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1000 de locuitori;
 • Iar potrivit art. 6, pct. 2 din HG 293/202, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă şi în intervalul 00 – 22.00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 • 7 alin. 3 din HG nr. 348/2021, pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 293/2021, a instituit obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private (alții decât cei prevăzuți la articolul 6, pct. 2) să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05.00 – 18.00 în toate localităţile unde incidenţa cumulată este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori; iar prin excepţie de la prevederile alineatului anterior, în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • Restricţionarea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20.00 – 05.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică;
 • În timpul săptămânii, de luni până joi, este restricţionată circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 22.00-05.00;
 • În intervalele orare cu restricţii, deplasarea în afara locuinţei este permisă în baza declaraţiei sau adeverinţei de serviciu, doar în următoarele situaţii: interes profesional, asistenţă medicală, vaccinare, cumpărare de medicamente, tranzitarea localităţii (dovedită prin bilet sau o altă modalitate de plată a călătoriei), îngrijirea copiilor/bătrânilor sau decesul unei rude, persoane aflate în pericol sau risc iminent (inclusiv victime ale violenţei domestice), cu apelarea la numărul de urgenţă 112;
 • Sălile de sport/fitness se închid;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc se suspendă; îşi pot desfăşura activitatea doar operatorii economici licenţiaţi care comercializează bilete de tip LOTO şi lozuri;

Conform Hotărârii nr. 20 din 24.03.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, art. 1, lit. f) în perioada 1 mai – 2 mai 2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul 20.00 – 02.00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

În urma solicitărilor transmise instituțiilor statului de către domnul primar dr. Florinel Constantinescu, marți, 23 martie 2021, începe campania de imunizare anti-COVID cu serul Pfizer și la Călimănești. Campania de imunizare anti-COVID a trecut deja în etapa a III-a, adică se poate programa și populația generală. Astfel, la centrul de vaccinare din Călimănești, amenajat la căminul internat al Liceului Tehnologic de Turism s-a deschis un al treilea punct de vaccinare pentru serul Pfizer, dezvoltat de BioNTech/Pfizer (denumit Comirnaty). Înscrierile pe lista de așteptare au început deja pe platforma informatică de programare (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/), iar primii înscriși au primit mesajele de programare pentru vaccinul Pfizer.

Cei care vor să se vaccineze cu serul Pfizer trebuie să acceseze platforma de programare și să se înscrie pe lista de așteptare la Centrul 1_Campus scolar/ Liceul Tehnologic Calimanesti. Ulterior vor primi SMS/e-mail, iar în 24 de ore trebuie să acceseze din nou platforma și să se programeze într-una din zilele indicate în mesajul primit.

Cei care vor să se vaccineze cu serul Astrazeneca trebuie să acceseze platforma de programare și să se înscrie pe lista de așteptare la Campus scolar/ Liceul Tehnologic Calimanesti. Ulterior vor primi SMS/e-mail, iar în 24 de ore trebuie să acceseze din nou platforma și să se programeze într-una din zilele indicate în mesajul primit.

Vă reamintim că Centrul de vaccinare de la Călimănești are arondate localitățile: Călimănești, Berislăvești, Sălătrucel, Dăești, Runcu, Bujoreni, Muereasca.

Pe această cale, îi mulțumim domnului prefect al Județului Vâlcea, Sebastian Fârtat, pentru promptitudine, colaborare și conlucrare în soluționarea unei probleme de maximă importanță pentru comunitatea din Călimănești și nu numai.

Prin Hotărârea nr. 12 din data de 18 februarie 2021, Consiliul Local al orașului Călimănești, la propunerea domnului primar dr. Florinel Constantinescu, a aprobat modificarea HCL nr. 95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 - 31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Hotărârea are în vedere prelungirea aplicabilităţii unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic și totodată care să stimuleze conformarea la plată a debitorilor care înregistrează debite restante la data de 31 martie 2020, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza SARS-CoV-2, ținând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează plata acestor obligații.

Procedura de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Oraşului Călimănești este cuprinsă în Anexa 1 la HCL nr. 12/18.02.2021, atașată mai jos în format pdf și care poate fi descărcată pentru consultare.

Procedura se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrative teritoriale ori instituții publice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul local al Orașului Călimănești.

Prin eforturile domnului primar dr. Florinel Constantinescu s-au obținut fonduri guvernamentale pentru refacerea, în acest an, al celui de-al treilea pod în orașul Călimănești. Astfel, a fost emisă autorizația pentru lucrările de refacere a podului de pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Căldărilor), în punct Idițoiu. Acesta este cel de-al doilea pod pe care Primăria orașului Călimănești îl reabilitează pe strada Tudor Vladimirescu, primul fiind finalizat în anul 2019.

Anul trecut, administrația locală a finalizat și lucrările de refacere a podului de pe strada General Magheru, din Jiblea Veche. Investiția cuprinde reabilitarea în totalitate a podului din punctul Idițoiu (culei, radiere, susținere de maluri amonte și aval, calea de rulare, mână curentă, trotuare).

Luni, 15 februarie 2021, la Centrul de vaccinare din Călimănești, a început campania de imunizare anti-COVID, etapa a II-a. În acest moment, la centrul de vaccinare din Călimănești, amenajat la căminul internat al Liceului Tehnologic de Turism, sunt deschise două puncte de vaccinare din cele patru, iar imunizarea se realizează, deocamdată, cu vacin AstraZeneca. Conform recomadărilor specialiștilor, COVID-19 Vaccine AstraZeneca se administrează persoanelor între 18 și 55 de ani.

Înscrierile în platforma informatică de programare https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/  se pot face:

 • Prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desfășoară activități în domenii cheie, esențiale;
 • Prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele aflate în evidență cu boli cronice;
 • Prin apelarea call centerelor, pentru persoanele aflate în evidență cu boli cornice.

Cele două puncte de vaccinare sunt deservite de 7 medici, iar centrul este coordonat de doamna doctor Maria Isărescu.

Centrul de vaccinare din orașul Călimănești, amenajat la căminul internat al Liceului Tehnologic de Turism, este pregătit pentru a intra în campania de imunizare anti-COVID în etapa a II-a. Centrul a primit acreditarea de la Direcția de Sănătate Publică. Are patru puncte de vaccinare, punct de recepție, punct de supraveghere postvaccinare și toate dotările necesare. Centrul de vaccinare de la Călimănești are arondate localitățile: Călimănești, Berislăvești, Sălătrucel, Dăești, Runcu, Bujoreni, Muereasca și se va deschide odată cu alocarea primelor doze de vaccin anti-COVID.

Pagina 1 din 8