Articole filtrate după dată: Aprilie 2021

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare studiu istoric pentru obiectivul de investitie ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI - Lotul nr. 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL CALIMANESTI si Lotul nr. 3 – CASA DE CULTURĂ  FLORIN ZAMFIRESCU.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CARDUM 7 S.R.L. cu o valoare ofertată de 5.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 3 BLOC 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6, BLOC 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8, BLOC 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10, pentru cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It.

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţa A este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 3.100,00 lei, fără TVA,
  2. pentru cerinţele C şi E este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 16.700,00 lei, fără TVA
  3. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 1.350,00 lei, fără TVA
  4. pentru cerinţele Is şi It este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 2.800,00 lei, fără TVA
Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de întocmire a planului propriu de securitate și sănătate, registrul de coordonare, declarația prealabilă pentru șantierele temporare sau mobile urmare a semnării contractelor de lucrări în care UAT oraș Călimănești are calitatea de beneficiar.

 Serviciile solicitate trebuie să respecte cerințele H.G. nr.300/2006, actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Având în vedere că până la finalul anului în curs este posibil să demareze noi şantiere ca urmare a semnării contractelor aferente cererilor de finanţare depuse de instituţia noastră, solicităm ofertarea serviciilor pentru un număr cuprins între 1 până la 10 șantiere active, sub formă de abonament lunar

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta financiară pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate până la data de 23.04.2021, ora 15:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA.

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Prezentului anunț atașăm Statul de funcții valabil la data lansării achiziției și adresele locațiilor în care își desfășoară activitatea personalul angajat.

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 3 din 7