Articole filtrate după dată: Aprilie 2021

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CUBOTECH S.R.L. cu o valoare ofertată de 9.000,00 lei fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de expertiză tehnică cerinţa A1 (MLPAT+MCC) pentru Centrul Multifuncţional Călimăneşti, respectiv cerinţa A1 (MCC) pentru Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” Călimăneşti”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. EXPERT S.R.L. cu o valoare ofertată de 10.981,00 lei fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DANCOTAV CONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.000,00 lei fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii
Luni, 05 Aprilie 2021

IMPORTANT!

În funcţie de incidenţa înregistrată în fiecare localitate, autorităţile locale, operatorii economici şi persoanele fizice şi juridice din judeţul Vâlcea vor pune în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2021, pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

De menţionat că Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 modifică şi completează doar unele articole din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, celelalte articole din hotărârea iniţială rămânând nemodificate şi în vigoare.

În prezent, în oraşul Călimăneşti incidenţa este cuprinsă între 4 şi 7,5/1000 de locuitori, ceea ce înseamnă că în localitatea noastră se aplică următoarele măsuri legale:

  • Închiderea magazinelor, centrelor comerciale la ora 00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică; sunt exceptate de la obligativitatea organizării activităţii în intervalele orare anunţate mai sus cabinetele medicale, farmaciile, benzinăriile, cei care fac livrări la domiciliu şi operatorii de transport organizat de persoane care pot funcţiona şi în afara acestor intervale orare;
  • Potrivit art. 6, pct. 1 din HG 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1000 de locuitori;
  • Iar potrivit art. 6, pct. 2 din HG 293/202, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă şi în intervalul 00 – 22.00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1000 de locuitori în ultimele 14 zile;
  • 7 alin. 3 din HG nr. 348/2021, pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 293/2021, a instituit obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private (alții decât cei prevăzuți la articolul 6, pct. 2) să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05.00 – 18.00 în toate localităţile unde incidenţa cumulată este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori; iar prin excepţie de la prevederile alineatului anterior, în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
  • Restricţionarea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20.00 – 05.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică;
  • În timpul săptămânii, de luni până joi, este restricţionată circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 22.00-05.00;
  • În intervalele orare cu restricţii, deplasarea în afara locuinţei este permisă în baza declaraţiei sau adeverinţei de serviciu, doar în următoarele situaţii: interes profesional, asistenţă medicală, vaccinare, cumpărare de medicamente, tranzitarea localităţii (dovedită prin bilet sau o altă modalitate de plată a călătoriei), îngrijirea copiilor/bătrânilor sau decesul unei rude, persoane aflate în pericol sau risc iminent (inclusiv victime ale violenţei domestice), cu apelarea la numărul de urgenţă 112;
  • Sălile de sport/fitness se închid;
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc se suspendă; îşi pot desfăşura activitatea doar operatorii economici licenţiaţi care comercializează bilete de tip LOTO şi lozuri;

Conform Hotărârii nr. 20 din 24.03.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, art. 1, lit. f) în perioada 1 mai – 2 mai 2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul 20.00 – 02.00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175.

 Serviciile solicitate prestatorului constau în:

- Elaborarea şi semnarea electronică a documentatiei şi procedurii de atribuire;

- Intocmire si asistenta in utilizarea DUAE;

- Publicarea procedurii in SEAP, inclusiv, daca este cazul, propuneri pentru modificarea anumitor cerinte solicitate de ANAP in urma evaluarii documentatiei, precum si elaborarea propunerii pentru raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari formulate de ofertanti;

- Asistenta la elaborarea corespondentei cu institutiile abilitate in domeniu;

- Asigurarea unui expert cooptat, pus la dispozitia autoritatii contractante pe durata procedurii;

- Elaborarea de catre expertul cooptat a rapoartelor de specialitate;

- Asistenta la redactarea proceselor verbale de evaluare;

- Asistenta la elaborarea raportului de atribuire, sau de anulare a procedurii;

- Asistenta la elaborarea comunicarilor privind atribuirea contractului;

- Publicarea anuntului de atribuire sau de anulare a procedurii;

- Asistenta la intocmirea dosarului achizitiei publice

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 06.04.2021, ora 12:00

.Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ștefan

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 6 din 7