Convocări

Convocări

CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 360/22.09.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 29.09.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind asocierea Orașului Călimănești, prin Consiliul Local al Orașului Călimănești cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Vâlcea – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării informațiilor cadastrale ale unor imobile-terenuri aflate în domeniul public al U.A.T. Oraș Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2022…
CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 351/15.09.2022, se convoacă de îndată Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 15.09.2022, orele 16,00 care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul „Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Călimănești, județul Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. AMUZAN ILIE BORICEANU CONSTANTIN DEACONEASA ADRIANA-DIANA GHINOIU ROXANA-MARIA MĂMULARU GHEORGHE NISTOR PETRE TIBERIU POTEREAȘ ALEXANDRU SCÎRLEA VASILE SCLIPCEA VALENTIN STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE STOICA ION UNGUREANU ANA VLAD ROMEO ZGAVAROGEA NICOLAE ZGRIPCEA DĂNUȚ PRIMAR, DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Pagina 1 din 169