Convocări

Convocări

CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 15/25.01.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2023, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local şi a Programului de Investiţii - Total surse de finanţare pentru anul 2023 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) – ”P.U.Z. Construire Creșă pentru maxim 7 grupe/70 copii”, amplasament – oraș Călimănești, strada Serei, nr.44, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către…

Pagina 1 din 175