Convocări

Convocări

CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 252/23.06.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 29.06.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.40 punct 1 din Regulamentul de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în orașul Călimănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr.45/27.04.2017 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind punere la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul…
În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 202/24.05.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Societatea Culturală Anton Pann Vâlcea în vederea organizării Simpozionului Național ”Eminescu-Voievod Stelar”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) ”Construire Pensiune Turistică S+P+1E, Puț Forat, Bazin Etanș Vidanjabil și Împrejmuire Teren”, amplasament - oraș Călimănești, strada Păcii, punct ”Dealul Jardii”, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.)…

Pagina 1 din 166