Convocări

Convocări

Sedinta ordinara a Consiliului Local Calimanesti din 12.10.2021, ora 16.00
CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.225/24.09.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 30.09.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea în vederea organizării Festivalului Național de Satiră și Umor „Povestea Vorbii” ediția a XVI - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și A.S. Cozia Racing Team în vederea organizării unor competiții sportive - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2021 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea…

Pagina 1 din 158