Convocări

Convocări

CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 283/25.08.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2020, orele 1600, la Centrul Național de Informare Turistică Călimănești, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de S.C. Călimăneşti Căciulata SA referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.58/2020 privind respingerea solicitărilor unor agenţi economci referitoare la reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentaţiilor pentru trei proiecte de investiţii în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile pentru întocmirea acestora în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile OUG nr. 88/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei…
REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.07.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.07.2020, orele 1600, la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului 6648/33/30.04.2014 privind delegarea gestiunii traseului de transport public local prin curse regulate în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a imobilului – teren în suprafață masurată de 98,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești Str. Anton Pann, nr. 133A, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul…

Pagina 9 din 154