Articole filtrate după dată: Aprilie 2020

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.04.2020, ORELE 1600

 

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.04.2020, orele 1600,  care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr 2 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea chiriei nominale, actualizată cu rata inflaţiei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii situate în Călimăneşti, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

 

Publicat în Convocări