Articole filtrate după dată: Noiembrie 2021

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.284/19.11.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 25.11.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE MĂSURI NECESARE PENTRU INTERZICEREA ABANDONĂRII, ARUNCĂRII SAU GESTIONĂRII NECONTROLATE A DEŞEURILOR pentru orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Sud - Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud - Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructura si servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel
  3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului de investiție “Construire piaţă – comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea revocării parțiale a Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.39/25.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 112/2017, modificată și completată, privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.35/2011, privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Călimănești nr.36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului compus din teren în suprafață măsurată de 643,00 mp și construcție (grajd) cu suprafața desfășurată de 50 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – localitatea Jiblea Nouă, strada Republicii, numărul 16 A, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu
  8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

Publicat în Convocări