Articole filtrate după dată: Decembrie 2021

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 525/21.12.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 27.12.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare” al orașului Călimănești domnului Andrei Rareș Toader - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea Permiselor de liberă trecere pentru circulația pe străzile din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat în anii anteriori din activitatea finanțată din veniturile proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 16 decembrie 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi al Serviciului Turism, Cultură, Agrement pentru anul 2022 și a bugetului de cheltuieli estimat pentru fiecare activitate - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la gestionarea contractelor de închiriere pentru spațiile aferente proiectului “Centru de Convenții și Expoziții Nord Oltenia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului compus din Pavilion B1 din cadrul Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia şi respectiv teren parcare în suprafaţă de 400 mp, identificat prin numărul cadastral 39218-C2, Cartea Funciară nr. 39218 a oraşului Călimăneşti, situat în oraşul Călimănești, Calea lui Traian, nr. 5, Judeţul Vălcea, ce aparţine domeniului privat al U.A.T Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
Publicat în Convocări