Articole filtrate după dată: August 2021

Sâmbătă, 4 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, în Parcul Izvoare din Căciulata, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu va desfășura o serie de activități cu rol educativ dedicate turiștilor prezenți în stațiunea noastră, celor care tranzitează zona și localnicilor. Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Orașului Călimănești și al trupei Veteres Milites și este parte a proiectului Educație, cultură și patrimoniu în spirit european la Castrul Roman Arutela”, al Facultății de Științe Socio-Umane din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu.

Proiectul are la bază o consistentă documentare cu privire la Arutela și unitatea de arcași sirieni staționată aici, la viața de zi cu zi și echipamentul soldaților lumii romane, iar în cadrul lui sunt realizate, pe baza cercetării derulate, replici după echipamente, obiecte specifice lumii romane, ce vor ajuta la o mai bună înțelegere din partea publicului larg a rolului jucat de armata romană în integrarea diverselor grupuri etnice din Imperiu în ansamblul civilizației romane, precum și în promovarea multiculturalității, toleranței, dar și în susținerea diversității culturale.

Vor fi create ateliere educaționale adaptate fiecărei categorii de vârstă, limbajul fiind atent optimizat nivelului de cunoaștere și înțelegere pe care îl au participanții. Persoanele implicate în proiect vor desfășura activități practice cu participanții, aceștia descoperind prin implicare directă esența mesajului transmis.

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   lucrări de reparații parte carosabilă pe str. Câmpului și rigolă str. Păcii.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CAZICOM S.R.L. cu o valoare ofertată de 368.417,17 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.209/25.08.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA" în exprimarea votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației precum și mandatarea Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA", prin Presedinte, să semneze Actul adițional la Actul Constitutiv și  Actul adițional la Statutul Asociației - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind declararea imobilului monument istoric Castru Roman Arutela ca bun de interes public local și trecerea din domeniul privat al UAT Oraș Călimănești în domeniul public al UAT Oraș Călimănești a terenului aferent acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel
  3. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Oraș Călimănești a unor imobile terenuri aflate în intravilanul orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de S.C. IRIANDY IMPEX SRL referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local Călimănești nr.54/30.06.2021, privind aprobarea organizării depozitului de arhivă al unității administrativ-teritoriale Oraș Călimănești în imobilul situat în strada 24 Ianuarie, nr. 6, în incinta fostei Școli Generale cu clasele I -VIII din Jiblea Veche, imobil inventariat în domeniul public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în orașul Călimănești, în anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  8. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Călimăneşti, pentru anul școlar 2021 - 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 7