Articole filtrate după dată: August 2021

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.209/25.08.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA" în exprimarea votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației precum și mandatarea Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA", prin Presedinte, să semneze Actul adițional la Actul Constitutiv și  Actul adițional la Statutul Asociației - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind declararea imobilului monument istoric Castru Roman Arutela ca bun de interes public local și trecerea din domeniul privat al UAT Oraș Călimănești în domeniul public al UAT Oraș Călimănești a terenului aferent acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel
  3. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Oraș Călimănești a unor imobile terenuri aflate în intravilanul orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de S.C. IRIANDY IMPEX SRL referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local Călimănești nr.54/30.06.2021, privind aprobarea organizării depozitului de arhivă al unității administrativ-teritoriale Oraș Călimănești în imobilul situat în strada 24 Ianuarie, nr. 6, în incinta fostei Școli Generale cu clasele I -VIII din Jiblea Veche, imobil inventariat în domeniul public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în orașul Călimănești, în anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  8. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Călimăneşti, pentru anul școlar 2021 - 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări