Articole filtrate după dată: Septembrie 2021

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.225/24.09.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                         de 30.09.2021, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea în vederea organizării Festivalului Național de Satiră și Umor „Povestea Vorbii” ediția a XVI - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și A.S. Cozia Racing Team în vederea organizării unor competiții sportive - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel
 3. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2021 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica din cadrul Parohiei Jiblea Nouă - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2021 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica din Parohia Călimănești I - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2021 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica din cadrul Parohiei Jiblea Veche - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren ce aparține domeniului public al U.A.T. Oraș Călimănești, identificat cu numărul cadastral 37936, înscris în Cartea Funciară nr 37936 şi modificarea contractului de concesiune nr 1/2004 având ca obiect imobilul-teren afectat de sonda 1009 Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2021- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru proiectul Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Călimăneşti judeţul Vâlcea“ - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru proiectul Extindere, reabilitare şi modernizare reţea apă potabilă şi canalizare în oraşul Călimăneşti judeţul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.73/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Călimăneşti, pentru anul școlar 2021 - 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

Publicat în Convocări