Articole filtrate după dată: Februarie 2022

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.101/23.02.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 28.02.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Călimănești 2021 – 2027 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Oraşul Călimăneşti, Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti, Liceul Tehnologic de Turism şi Asociaţia SIMBIO din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/14/2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Călimănești în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare și aprobarea procedurii de acordare a acestora- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în Călimăneşti, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și respectiv pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind asocierea orașului Călimănești cu Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte unități administrativ - teritoriale în vederea promovării și dezvoltării turismului în zona urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea, Orașului Brezoi și în zona stațiunilor turistice - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare a proiectului de investiții ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructura și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” – Achiziția de mijloace de transport, dezvoltarea, extinderea și modernizarea infrastructurii necesare pentru o utilizare conformă a transportului public - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al orașului Călimănești în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Prezentarea Raportului de Activitate al Serviciului pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești pe anul 2021.
 5. Prezentarea Plângerii Prealabile formulată de Asociația de Protecție a animalelor ”A doua șansă” Rm.Vâlcea.
 6. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 1. AMUZAN ILIE __________  02.2022
 2. BORICEANU CONSTANTIN __________  02.2022
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA    __________  02.2022
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA           __________ 23.02.2022
 5. MĂMULARU GHEORGHE                 __________ 23.02.2022
 6. NISTOR PETRE TIBERIU             __________ 23.02.2022
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                  __________ 23.02.2022
 8. SCÎRLEA VASILE                              __________ 23.02.2022
 9. SCLIPCEA VALENTIN  __________ 23.02.2022
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE  __________ 23.02.2022
 11. STOICA ION __________ 23.02.2022
 12. UNGUREANU ANA                           _________  02.2022
 13. VLAD ROMEO  _________  02.2022
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE               _________  02.2022
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                         _________  02.2022

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

 

CONVOCATOR

 

                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 78/04.02.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 10.02.2022, orele 16, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local şi a Programului de Investiţii - Total surse de finanţare pentru anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 

 1. AMUZAN ILIE 02.2022
 2. BORICEANU CONSTANTIN 02.2022
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA 02.2022
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA   02.2022
 5. MĂMULARU GHEORGHE       02.2022
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                 02.2022
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU         02.2022
 8. SCÎRLEA VASILE _________ 04.02.2022
 9. SCLIPCEA VALENTIN _________ 04.02.2022
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE _________ 04.02.2022
 11. STOICA ION _________ 04.02.2022
 12. UNGUREANU ANA _________ 04.02.2022
 13. VLAD ROMEO _________ 04.02.2022
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE              02.2022
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ      02.2022

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări