Articole filtrate după dată: Martie 2022

  

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.140/25.03.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T Oraş Călimăneşti şi Parohia Călimăneşti II, în vederea susţinerii unui Cerc de Creaţie cu acces gratuit pentru toţi copiii din oraşul Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Călimănești pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Orașului Călimănești la bugetul Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești şi de modificare a Acordului-Contract de Asociere aferent - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor și taxelor pentru serviciul public de salubrizare al orașului Călimănești precum și a contractului de servicii de salubrizare nr.19362/1317/27.10.2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2021.
 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 1. AMUZAN ILIE
 2. BORICEANU CONSTANTIN
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA  
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA         
 5. MĂMULARU GHEORGHE                
 6. NISTOR PETRE TIBERIU             
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                
 8. SCÎRLEA VASILE                            
 9. SCLIPCEA VALENTIN 
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE 
 11. STOICA ION 
 12. UNGUREANU ANA                    
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE             
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                        

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

 

CONVOCATOR

 

                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 123/17.03.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 21.03.2022, orele 16, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr. 111 din 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiției “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe 674, 672, 670, 6A, R1, R2, 1, 2, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții  CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșă medie, str. Serei nr. 44, Călimănești, orașul Călimănești, Județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 

 1. AMUZAN ILIE 03.2022
 2. BORICEANU CONSTANTIN 03.2022
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA 03.2022
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA   03.2022
 5. MĂMULARU GHEORGHE       03.2022
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                 03.2022
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU         03.2022
 8. SCÎRLEA VASILE _________ 17.03.2022
 9. SCLIPCEA VALENTIN _________ 17.03.2022
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE _________ 17.03.2022
 11. STOICA ION _________ 17.03.2022
 12. UNGUREANU ANA _________ 17.03.2022
 13. VLAD ROMEO _________ 17.03.2022
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE              03.2022
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ      03.2022

 

 

Publicat în Convocări