Articole filtrate după dată: Aprilie 2022

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.174/21.04.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 28.04.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind asocierea orașului Călimănești cu Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte unități administrativ - teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și A.S. Cozia Racing Team în vederea organizării unor competiții sportive - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Oraşului Călimăneşti pe anul 2021 şi aprobarea casarii – declasarii bunurilor degradate, uzate fizic si moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului teren în suprafață măsurată de 2010,00 mp, categorie folosință arabil situat in intravilanul/extravilanul orașului Călimănești (482 mp intravilan și 1528 mp extravilan), localitatea Jiblea Nouă,  strada Preot Dumitru Sandu, numărul 6, județul Vâlcea, ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA" in exprimarea votului cu privire la modificarea si completarea, prin Act aditional, a prevederilor referitoare la „Partile Contractante” din partea „Dispozitii Generale” din Contractul de delegare a gestiuniii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare  1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare și mandatarea Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA", prin Presedinte, sa semneze Actul aditional la Contractul de delegare nr.1/2008 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară "APA VÂLCEA" în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară ”APA VÂLCEA” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru proiectul Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul Călimăneşti, jud. Vậlcea şi înfiintare sistem de distribuţie gaze naturale în Comuna Bujoreni, judeţul Vậlcea“- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 13. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai, iunie, iulie 2022.
 14. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA   
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA          
 5. MĂMULARU GHEORGHE                
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                 
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                  
 8. SCÎRLEA VASILE                           
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE  
 11. STOICA ION 
 12. UNGUREANU ANA                        
 13. VLAD ROMEO 
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE              
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                      

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

 

CONVOCATOR

 

                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 151/31.03.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 04.04.2022, orele 16, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA ȘCOLII GIMNAZIALE CU CLASELE I-VIII” ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de Locuințe (bloc Piata, str. Pietei, nr. 27; bloc B1, str. Pietei, nr.2; bloc 1, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1; bloc 3, str. Tudor Vladimirescu, nr. 3; bloc 7, str. Pietei, nr. 10; bloc 3, str. Calea lui Traian, nr. 465)şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „CONSOLIDARE SEISMICA SI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI” şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu.

 

 

 1. AMUZAN ILIE 03.2022
 2. BORICEANU CONSTANTIN 03.2022
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA 03.2022
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA   03.2022
 5. MĂMULARU GHEORGHE       03.2022
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                 03.2022
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU         03.2022
 8. SCÎRLEA VASILE _________ 31.03.2022
 9. SCLIPCEA VALENTIN _________ 31.03.2022
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE _________ 31.03.2022
 11. STOICA ION _________ 31.03.2022
 12. UNGUREANU ANA _________ 31.03.2022
 13. VLAD ROMEO _________ 31.03.2022
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE              03.2022
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ      03.2022

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări