Articole filtrate după dată: Mai 2022

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 202/24.05.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Societatea Culturală Anton Pann Vâlcea în vederea organizării Simpozionului Național ”Eminescu-Voievod Stelar”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) ”Construire Pensiune Turistică S+P+1E, Puț Forat, Bazin Etanș Vidanjabil și Împrejmuire Teren”, amplasament - oraș Călimănești, strada Păcii, punct ”Dealul Jardii”, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) ”Introducere Teren în Intravilan și Construire Pensiune Turistică și Construcții Anexe”, amplasament -oraș Călimănești, localitatea Seaca, strada Constantin Brîncoveanu, nr.93-93A, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul scris al părților, a contractului de concesiune nr.3725/07.08.2020/14118/10.08.2020, încheiat între UAT oraș Călimănești și UAT comuna Dăești, având ca obiect imobilul-teren în suprafață măsurată de 98,00 mp situat în intravilanul orașului Călimănești, str.Anton Pann, nr.133A, județul Vâlcea, ce aparține domeniului privat al UAT oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenței contractelor de concesiune aferente spațiilor din imobilul-construcție, situat în Călimănești, strada Calea lui Traian nr.465, destinate desfășurării activității medicilor de familie din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Oraș Călimănești și U.A.T. Județul Vâlcea pentru realizarea unor lucrări de reabilitare a intersectiilor DJ 703 G cu strazile Gării și Nicolae Bălcescu în zona Monumentului Jiblea Veche, oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  H.C.L.  36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada                      2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări

CONVOCATOR

 

                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 195/12.05.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 13.05.2022, orele 16,00 care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Călimănești” doamnei Fenia Driva - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru asocierea UAT Oraș Călimănești cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de transport public local - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din Județul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport” și a cheltuielilor aferente acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA      
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA         
 5. MĂMULARU GHEORGHE            
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                      
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU             
 8. SCÎRLEA VASILE 
 9. SCLIPCEA VALENTIN 
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE 
 11. STOICA ION
 12. UNGUREANU ANA 
 13. VLAD ROMEO 
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE                
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ          

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări