Articole filtrate după dată: Iunie 2022

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 252/23.06.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 29.06.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.40 punct 1 din Regulamentul de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în orașul Călimănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr.45/27.04.2017 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind punere la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea” a terenurilor pentru construcția/extinderea investițiilor aferente acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Oraș Călimănești la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și canalizare (Strategia de Tarifare) aferent ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea organizării Taberei de Arte Vizuale ”Vlaicu Ionescu” (Ediţia a XV-a) şi a Taberei Naţionale de Teatru ”Florin Zamfirescu” (Ediţia a XIII-a) - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind încheirea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Oraș Călimănești și Asociația Pegas Triatlon Club - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării investiției “Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească Călimănești”– iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2022 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica Parohiei Păușa Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 1. AMUZAN ILIE
 2. BORICEANU CONSTANTIN
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA    
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA           
 5. MĂMULARU GHEORGHE                
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                
 8. SCÎRLEA VASILE                             
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE  
 11. STOICA ION 
 12. UNGUREANU ANA                           
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE               
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                         

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări